יום שישי, 23 במרץ 2012

חינוך ילדים 21- הרב חיים שלמה אבינר 
דורך על נשמות
הרב אבינר

שמא תאמרו: מעתה כבר אי-אפשר להעיר? ודאי שמותר וצריך להעיר ולהדריך – רק הכל תלוי בסגנון ובניגון. יש להעיר בכבוד, בלי לפגוע! כך ציוותה התורה: "הוכח תוכיח את עמיתך ולא תשא עליו חטא" (ויקרא יט יז).  "חטא" היינו עלבון, אונאת דברים (רש"י שם). צריך להוכיח באופן שהוא לא ייפגע. גם תלמידים יש להוכיח בלא להעליב. אמר ה'חפץ חיים': הנגר דורך ברגליו על העצים; הברזלן, הזגג, רגליו דורכות על שביבי ברזל, חתיכות זכוכית, והמחנך – דורך על נשמות... דורך ודורס תדיר. הוא בטוח שהדריסה הינה חלק מהחינוך. זהו שקר. בוודאי צריך להוכיח, אך לא לדרוס.
שמא יאמר אדם: אני אינני יודע להוכיח בלא לדרוס ובלא לשנוא. אם כך – אומר הגאון מווילנא – אתה פטור (אורחות חיים, כתר ראש קמג), בדיוק כשם שאדם עם גבס על ידו פטור מלהניח תפיליןאם אינך יודע להוכיח בלא לדרוס – אל תוכיח. מצווה זאת פשוט לא מיועדת לך.


הרב אבינר

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה