יום שני, 19 במרץ 2012

שו''ת טו תשרי- הרב חיים שלמה אבינרהר הבית
ש: מה ההוראות המדוייקות של הרבנות הראשית לישראל של טבילה לפני העליה להר הבית?
הרב חיים שלמה אבינר: אין הוראות כאלה אלא פסיקת איסור לעלות כפי שרואים בשלטים השונים מטעמה.

קדושה באמצע לימוד
ש: מותר לאנשים שלומדים להפסיק לימודים כדי לענות קדושה לאדם שמבקש?
הרב חיים שלמה אבינר: כן.  אך הוא מצידו אין לו לגרום ביטול תורה וגם לא להטריח אנשים.

שליח ציבור שונא
ש: האם אדם שמכנה את השוטרים בשם S.S. יכול להיות שליח ציבור?
הרב חיים שלמה אבינר: ודאי לא.  אבל לא להיכנס לריב.

כיבוד הורים
ש: הוריי אינם רוצים שאתגייס, האם אני חייב לשמוע להם?
הרב חיים שלמה אבינר: לא.  אין כבוד הורים לדבר שהוא מצוה.  כמובן יש לפייסם ולהרגיעם (שו"ע יו"ד רמ יד – רשם מ"צ).

אומנות לחימה
ש: האם זה טוב לשלוח ילד לחוג אומנות לחימה למטרת הגנה עצמית וחיזוק בטחון, או זה מרגילו לאלימות?
הרב חיים שלמה אבינר: זה טוב.  אין זה מרגיל לאלימות אלא אדרבה לשליטה עצמית.

קברי צדיקים בחו"ל
ש: האם יש לנסוע לקברי צדיקים בחוץ לארץ כגון של רבי נחמן מברסלב?
הרב חיים שלמה אבינר: אין יוצאים לחו"ל אלא לפרנסה או למצוה, לרמב"ם רק מצוה גדולה, לתוספות כל מצוה.  אך ביקור קברי צדיקים אינו מצוה לא מן התורה ולא מדרבנן, אלא מעלה ובשביל זה אין יוצאים.  סוף שו"ת משפט כהן.  ומעלות כדי לזכות לגן עדן יש הרבה פה: חסד, לימוד תורה, תשובה וכל המצוות, ולאו דווקא קברים.  ואם רוצים דווקא קברים, המבלי קברים אנו בארץ ישראל.  ומי יותר גדול מישני חברון?!  וכסף הנסיעה לתת לצדקה שמצילה ממות.

ש"ץ מגמגם
ש: האם מגמגם יכול להיות שליח ציבור?
הרב חיים שלמה אבינר: אם הציבור מסכים.
ש: ומה עם כבוד ד'?
הרב חיים שלמה אבינר: יראת שמים יותר חשובה מחסרון זה.  הגמרא מספרת על ש"צ שלא ביטא טוב אותיות (מגילה כד ב.  ע' שי כהן של הג"ר שאר ישוב כהן א א – רשם מ"צ).

צדקה
ש: האם אני יכול לתת כסף כפרות לאימי שזקוקה לכסף?
הרב חיים שלמה אבינר: ודאי.  היא קודמת לכל.  וכל זה אם זה הכסף היחיד שאתה יכול לתת לה.

מזלו של אדם
ש: האם אפשר לדעת את טיבו של אדם על פי מזלו בו נולד, כגון טלה?
הרב חיים שלמה אבינר: לא.  אין בידינו מדע כזה.

עכבר בשבת
ש: אם מופיע עכבר בבית בשבת, מותר לי לצוד אותו?  זה הכרחי מצד אשתי?
הרב חיים שלמה אבינר: לא.  אלא שים עתה מלכודות רבות.  ואם נלכד מותר לזרוק אותו מדין גרף של רעי.

לימוד תורה
ש: מה יש לאהוב בתורה?
הרב חיים שלמה אבינר:: ד' מדבר אלינו.

מאמר הדור
ש: האם מאמר הדור הוא לדורנו?  הרי מובעת בו שאיפה לאומית, והיום השאיפה היא בינלאומית?
הרב חיים שלמה אבינר: במאמר הדור אין שאיפה לאומית אלא שאיפה אידיאליסטית כללית – כגון הנוער היהודי אז שהתגייס למהפכה הרוסית.  ובימינו בארצנו יש שאיפה לאומית חזקה אצל רוב האומה כגון הליכה לצבא, - מה המתבאר בספר אורות.

גזלה
ש: גזלתי חפץ מחנות.  האם אני יכול לשלם בלי שידעו?
ת: כן.  אם אינם יודעים שנגזל.

תפלה תחת החופה
ש: מה כדאי לי להתפלל תחת החופה להצלחת נישואיי?
הרב חיים שלמה אבינר: מה שלבך חפץ.  תהילים.  אך לא בצורה בולטת משום ענווה.  ובודאי לא לעכב הציבור.  וכן תפלת הכלה לפני החופה – לא לעכב הציבור.

חיטוט אחר רבנים
ש: מה דעתך על מעלליו של הרב...?
הרב חיים שלמה אבינר: ידידי היקר, לא רשמת שמך, כך שאיני מכירך ואיני יודע מה תועלת יש לך ולאומה לחטט בלכלוך.  אם אתה מכונה חילוני, הבן שיש חובה מוסרית לא להאמין לדברי דיבה בלי לבדוק, לחקור ולהוכיח שכן הוא.  ואם הנך מכונה דתי, אני ממליץ לך, במקום להקדיש זמנך לעסוק בלשון הרע או בהוצאת שם רע, ללמוד תורה, וד' יברכך.

נישואים ופרנסה
ש: מצאתי עם מי להתחתן, אך פתאום נבהלתי איפה ניקח כסף?
הרב חיים שלמה אבינר: לא כתוב בשום מקום שיש לעשות חתונה יקרה.  די בעשרה אנשים וארוחה עם לחם.
ש: כן.  אבל אחרי החתונה מאיפה ניקח כסף?  אין זה מוסרי שהורינו יפרנסונו.
הרב חיים שלמה אבינר: לא כתוב בשום מקום שחייבים לנהל אורח חיים עשיר, אלא להסתפק במיעוט.

כסף בשבת
ש: אני נוסע לחו"ל ומפחד שיגנבו לי את הכסף בשבת.  האם מותר לשים אותו לפני שבת בנעלי תחת הסוליה?
הרב חיים שלמה אבינר: מותר אחרי הדבקה עם ניר דבק.  הנעל היא בסיס לדבר המותר והאסור ולכן אינה מוקצה, אך לכתחילה יש לנער, ואם מדביקים, אי אפשר לנער.  אמנם לכתחילה אין לנהוג כן, אך כאן זו שעת הדחק.

לשון הרע לבעלי
ש: מותר לי לספר לבעלי התעללויות שהתעללו בי בני משפחתי בילדותי או זה לשון הרע?
הרב חיים שלמה אבינר: אם זה כדי להקל עליך, מותר מדין תועלת.

פרסומת לא צנועה
ש: תלו על לוח מודעות של ישיבתנו פרסומת עם תמונה לא צנועה.  מותר להוריד?
הרב חיים שלמה אבינר: יש להוריד.  אך ברשות ראש הישיבה.

סליחה בסמ"ס
ש: האם אפשר לבקש סליחה בסמ"ס?
הרב חיים שלמה אבינר: תלוי בחומרת הפגיעה.

שמירת מקום
ש: האם מותר לי לשמור מקום באוטובוס עבור חבר שעוד לא עלה?
הרב חיים שלמה אבינר: אם יישארו מקומות פנויים עבור האחרים.

אזכרה לאשה ראשונה
ש: משפחתי מארגנת סעודה לזכר אשתי הראשונה שנפטרה.  האם להביא איתי את אשתי הנוכחית?
הרב חיים שלמה אבינר: לא ללכת בכלל.  עתה אתה נשוי מחדש ואשתך הקודמת אינה שייכת לעולמך.  אם תלך, גם לבד, הנך גורם צער לאשתך הנוכחית, גם אם היא מכחישה זאת.

עדשות חציצה
ש: האם עדשות מגע מהוות חציצה לטבילה של גבר?
הרב חיים שלמה אבינר: לא.  כי הם על מעוט הגוף.

נקודות חן
ש: האם זה נכון שאם סופרים נקודות חן, אז צומחות עוד?
ת הרב חיים שלמה אבינר: אמונה טפלה.

מנהג הבעל
ש: האם אשה ששמרה פחות שעות מבעלה בין בשר לחלב רשאית להמשיך כן אחרי הנישואים?
הרב חיים שלמה אבינר: לא.  עליה לנהוג כבעלה.

חתונת אוטיסט
ש: האם מותר לאוטיסט להתחתן?
הרב חיים שלמה אבינר: כן.  וכמובן הוא יצטרך לליווי בחיי הנישואים.

בית קברות
ש: האם מותר לי לפקוד קבר סבי, כי אמרו לי שיש שם רוחות וזה לא טוב?
הרב חיים שלמה אבינר: אין שום בעיה.  הבלים.

הלכות צבא – חלק א'

שירת חיילת
ש: אם מכריחים אותי להיות נוכח בטכס בו חיילת שרה, מה לעשות?
הרב חיים שלמה אבינר: קודם לבקש שיבטלו כי צבא הוא למלחמה ושירת נשים אינה ערך צבאי.  אם אי אפשר, לבקש שיפטרו אותך מן הטכס ויתנו לך תפקיד אחר.  אם גם זה אי אפשר, אז להיות בלי להקשיב לשירה, כדין הנאה שבאה לו לאדם בל כרחו.  פסחים כה.  אבל בפעילות בילוי ונופש יש להפעיל את השילוב הראוי שאין לארגן דבר שעל ידו חיילים מרגישים ניזוקים, ואם בכל זאת מארגנים יש לשחרר אותם ולארגן להם חלופה. 

הענשה עצמית
ש: אני מפקד בצבא, עשיתי טעות, ואני רוצה להעניש את עצמי, ולהישאר עוד יום בצבא במקום לצאת לחופש.  אך זה יחסר לאשתי?
הרב חיים שלמה אבינר: אל תחמיר על עצמך על חשבון אשתך.  חפש הענשה אחרת.

מדים בשבת
ש: בבסיס מאפשרים לנו ללבוש חולצה לבנה בשבת.  האם זה עדיף או מדים?
הרב חיים שלמה אבינר: לבן עדיף לכבוד שבת.

תפילין שנפלו
ש: אני חייל קרבי ונפלו לי התפילין?
הרב חיים שלמה אבינר: לתת צדקה כשיזדמן לך (קצשו"ע י יד – רשם מ"צ).

לימוד צבאי בשבת
ש: מותר ללמוד מקצועות צבאיים בשבת?
הרב חיים שלמה אבינר: כן.  גם מותר ללמוד חול, גם זה מקצוע של מצוה (שו"ע או"ח שז יז.  מ"ב סה – רשם מ"צ).

תפלה במנין
ש: אני בצבא, האם עדיף להתפלל ביחידות בזמן או במנין אחרי הזמן?
הרב חיים שלמה אבינר: ביחידות בזמן.  אבל אם זה עדיין זמן אפילו לשיטה אחת ולא לכולן, אז במנין.

מצות צבא
ש: כל שניה שאני בצבא, אני מקיים מצוה?
הרב חיים שלמה אבינר: ודאי.

שכחת תפלה
ש: הייתי במשמרת בחמ"ל כל הלילה ושכחתי להתפלל ערבית.  אני צריך תשלומים?
הרב חיים שלמה אבינר: לא.  העוסק במצוה פטור מן המצוה.

חייל באימונים
ש: האם חייל בשגרת אימונים נחשב לעסוק במצוה ופטור מסוכה?
הרב חיים שלמה אבינר: כן.  עיין שו"ע או"ח תרמ ז.

בשר חלק בצבא
ש: האם חייל ספרדי יכול לאכול לא חלק בצבא?
הרב חיים שלמה אבינר: כן, אם נצרך.  הצבא זה כמו מדינה אחרת, ביחס לדין הולך ממקום למקום.

מלאכה לפני תפלה
ש: האם בצבא מותר לצבוע נעלים לפני תפילת שחרית?
הרב חיים שלמה אבינר: לא.  אין אדם עושה צרכיו לפני התפלה.  אלא לפני שהולך לישון.

ריחוק מנשים
ש: אני נמצא במילואים ואפשר לישון פה בחדר עם בנות אך בהפרדת וילון.  מותר?
הרב חיים שלמה אבינר: חלילה.  הרי יש להתרחק מאוד מאוד.  קצור שו"ע קנב ח.  פנה לרב הצבאי או לקו לחייל של הרבנות הצבאית.  0578175767.

חיילות
ש: הגעתי למילואים וגיליתי שיש נשים בפלוגה.  האם להתאמץ לעבור לפלוגה אחרת?
הרב חיים שלמה אבינר: ודאי.  אין זה צנוע.

הגומל אחרי צניחה
ש: אחרי קורס צניחה בצה"ל יש לומר הגומל?
הרב חיים שלמה אבינר: כן.  בדרך באויר יש סיכון.  שו"ת אגרות משה.

ריבית
ש: מותר שהפקדון שמגיע לי מהצבא יהיה מוצמד למדד?
הרב חיים שלמה אבינר: כן.  יש היתר עסקה.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה