יום שישי, 23 במרץ 2012

שו''ת- כט אדר- כולל הלכות פסח


פרפראות לשבת
שו"ת סמ"ס – דף קי                                                           נערך ע"י הרב מרדכי ציון

קינואה בפסח
ש: האם מותר לאשכנזים לאכול קינואה בפסח?
הרב חיים שלמה אבינר: לשיטת הגר"מ פיינשטיין (שו"ת אגרות משה או"ח ג סג) מותר כי לא היה קיים בזמן שהחל המנהג אצל הראשונים.  אבל רוב פוסקים לא קיבלו שיטה זו (שו"ת אבני נזר או"ח שעג.  שו"ת מלמד להועיל א פח) ושו"ת מנחת יצחק (ג קלח).

מקרר לפסח
ש: האם חייבים לנקות תחת מקרר לפסח אם קשה מאוד להזיז?
הרב חיים שלמה אבינר: לא חייבים.

כיבוד הורים
ש: מה עדיף, ללכת לשיעור תורה או לעזור לאימי בניקוי פסח?
הרב חיים שלמה אבינר: ודאי לעזור.  זו מצוה שאי אפשר לעשות על ידי אחרים.  מועד קטן ט.

גניזה
ש: האם יש לגנוז את עלוני פרשת השבוע?
הרב חיים שלמה אבינר: כן.  יש שם דברי תורה.

זוג בלי ילדים
ש: זוג שנשואים עשר שנים בלי ילדים וחיים באהבה צריכים להתגרש?
הרב חיים שלמה אבינר: נפסק בשולחן ערוך שלא.  רמ"א, וכן גם ספרדים, עיין אוצר הפוסקים (שו"ע ורמ"א אה"ע א ג.  קנד י – רשם מ"צ).

סעודה שלישית
ש: אני מדריך בתנועת נוער ובגלל זה מפסיד סעודה שלישית כל שבת.  מה לעשות?
הרב חיים שלמה אבינר: לאכול קצת לפני הפעילות.  אפשר אחר חצות.  לכל הפחות דבר קטן.

ברכה אחרונה
ש: אם שכחתי לברך ברכה ראשונה, עליי לברך ברכה אחרונה?
הרב חיים שלמה אבינר: ודאי.

ניסיון העקידה
ש: אולי בניסיון העקידה, ד' רצה שאברהם אבינו יסרב ולא יציית באופן עוור?
הרב חיים שלמה אבינר: תאוריה ישנה ומטופשת של עמי-הארץ שאפילו לא קוראים פסוקים: עתה ידעתי כי ירא אלהים אתה ולא חשכת את בנך... יען עשית את הדבר הזה ולא חשכת את בנך את יחידך.  

פגם הברית
ש: חטאתי בפגם הברית.  כיצד אני מתקן?
הרב חיים שלמה אבינר: לחדול.  והקושי הכרוך בזה גם יכפר על העבר.

גלעד שליט
ש: שמעתי שאביו של גלעד שליט הוא גוי.  האם היה צריך לשחררו?
הרב חיים שלמה אבינר: אז הוא יהודי וחובה לשחררו.  אגב, יש גם לשחרר חייל שלנו שהוא גוי.  אבל גם יהודי לא משחררים בכל מחיר.

עזרה לאשתו
ש: מה עדיף ביום ששי ללמוד תורה או לעזור לאשתו?
הרב חיים שלמה אבינר: לעזור מה שהיא צריכה (פעם שאלו את הגרי"י קניבסקי על אברך שאשתו התלוננה שאינו עוזר לה ביום שישי, האם צריך להוכיחו ע"ז? ענה: ביום שישי צריכים גם ללמוד ולא להתבטל, אבל צריך גם שהאשה לא תראה עצמה כשפחה בבית, צריך גם לעזור, הוא לא לקח שפחה.  הליכות והנהגות לבעל קהילת יעקב עמ' יז-יח – רשם מ"צ).

ריפוי באנרגיה
ש: האם אפשר להתרפא על ידי אנרגיות?
הרב חיים שלמה אבינר: הבל.

לשון הרע
ש: האם על אנשים מפורסמים יש איסור לשון הרע?
הרב חיים שלמה אבינר: ודאי.

גידול שער
ש: האם מותר לבן לגדל שער כדי לתרום לחולי סרטן?
הרב חיים שלמה אבינר: ודאי לא.  מצוה הבאה בעבירה.

מיסים
ש: גילינו שבעל ההסעה שלנו אינו משלם מיסים.  מותר להמשיך לנסוע איתו?
הרב חיים שלמה אבינר: ודאי לא.

קבוצת כדורגל
ש: האם אפשר לאהוד קבוצת כדורגל?
הרב חיים שלמה אבינר: הבל.

שנים עשר הצעדים
ש: האם תכנית שנים עשר הצעדים היא שיטה טובה כדי להתמודד עם חוסר אונים?
הרב חיים שלמה אבינר: כן.  שיטה טובה של קבוצות תמיכה עבור מכורים לאלכוהול A.A., לסמים N.A., להימורים G.A., לאכילה כפייתית O.A..

שלום לאביו ולרבו
ש: מותר לי לשאול את אבי או רבי מה שלומך?
הרב חיים שלמה אבינר: כן דרך כבוד: מה שלומך אבא?  מה שלום הרב?

פדיון הבן
ש: כיצד מחשבים שלושים יום לפדיון הבן?
הרב חיים שלמה אבינר: תמיד חל יומיים אחר כך בשבוע.

מוזיקה בסלולרי
ש: כאשר מישהו מטלפן לסלולרי שלי, עד שאני עונה הוא שומע מוזיקה, וזה עולה לו כסף.  מותר לי?
הרב חיים שלמה אבינר: לא.  אתה גורם לו להוצאות בלי שביקשת רשותו.

השגחה פרטית
ש: אם הכל מן השמים, אז למה ד' מעניש מי שעושה רע, הרי ממילא זה צריך לקרות?
הרב חיים שלמה אבינר: ההשגחה הפרטית אינה סותרת את הבחירה החופשית של האדם.  נושא מורכב לסמ"ס.  עיין הרמב"ם הלכות תשבוה סוף פרק ה.

שבח גוי
ש: האם אסור לשבח גויים על ענינים של התקדמות מוסרית?
הרב חיים שלמה אבינר: על דברים כאלה מותר.  כגון ברכות ג, משבח אני את הפרסיים.

קוסם
ש: מותר להזמין לבית ספר קוסם שפועל בזריזות ידיים?
הרב חיים שלמה אבינר: מחלוקת.  שו"ת יחוה דעת (ג סח) אוסר.  שו"ת עשה לך רב מתיר (ב מד).  אפשר להקל אם הקוסם יגלה כיצד הוא פועל (ע' חכמת אדם פט ו.  שו"ת יביע אומר ה יו"ד יד.  שו"ת אגרות משה ג מד.  שו"ת בצל החכמה ד יג – רשם מ"צ).

קניון
ש: שמעתי שאסור ללכת לקניון.  למה?  
הרב חיים שלמה אבינר: אין זה מקום צנוע.  ללכת רק אם צריך.

צער בעלי חיים
ש: האם תרומה ל"תן לחיות לחיות" היא מעשר כספים?
הרב חיים שלמה אבינר: לא.  מעשר כספים הוא לעניים.

יתום
ש: יש ילד יתום שרוצה להיות חבר שלי.  אבל כיוון שמרכל עליי, איני מעוניין.  יש לי עוון?
הרב חיים שלמה אבינר: לא.  כיון שאינך מציק לו.

ביצים של גוי
ש: האם מותר לאכול ביצים שהתבשלו במלון לא יהודי בחוץ לארץ?
הרב חיים שלמה אבינר: לא.  אולי הכלי לא כשר.  וגם איסור בישול גוי.

תיאטרון מעורב
ש: מותר להכין הצגת תיאטרון בו משתתפים גברים ונשים כאשר הכל בצניעות?
הרב חיים שלמה אבינר: עצם הקירבה הזאת אינה צנועה.  הרי יש להתרחק מאוד מאוד.  קיצור שו"ע קנב ח.

פסח - חלק א
מצה שמורה
ש: יש חובה לאכול מצה שמורה?
הרב חיים שלמה אבינר: זו חומרה לשיטת הגר"א שגם בשאר ימי הפסח מקיימים מצוה באכילת מצות, אבל רוב פוסקים אומרים שיש חיוב לאכול רק 4 זיתים בליל הסדר, 2 על המצה, 1 על הכורך, 1 אפיקומן.

הסבה
ש: מה הזוית שיש להסב בליל הסדר?
הרב חיים שלמה אבינר: על המרפק שיהיה נוח.

מטאטא לפסח
ש: ראיתי בחנות מטאטא כשר לפסח.  יש דבר כזה?
הרב חיים שלמה אבינר: אפשר להשתמש במטאטא הרגיל, רק לנקותו קצת.

מניות חמץ
ש: האם מותר להחזיק מניות מחברה בחוץ לארץ היוצרת מזון?
הרב חיים שלמה אבינר: כן.  אפילו מזון לא כשר או מזון חמץ, כי אין זו בעלות בחברה אלא חוב של החברה אליך.

חמץ אחר הפסח
ש: האם אפשר להתיר חמץ שעבר עליו הפסח על סמך הביטול?
הרב חיים שלמה אבינר: מחלוקת אחרונים.  אפשר להתיר אם יש עוד סניף להתיר.  ביה"ל תמח.

מצה רטובה
ש: האם מותר לאכול מצה רטובה?
הרב חיים שלמה אבינר: כן.  יש נמנעים ממצה שרויה, אך זו חומרה, במיוחד בימינו שאין כיסי קמח בתוך המצות.

קטניות ופיקוח נפש
ש: אני אשכנזי.  אם אין מה לאכול, אפשר להקל בקטניות?
הרב חיים שלמה אבינר: ודאי.  פיקוח נפש דוחה קטניות.

עוגיות יין
ש: האם מותר לאכול עוגיות פפושדו בפסח?
הרב חיים שלמה אבינר: אשכנזים לא אוכלים מצה עשירה.  לספרדים, הגר"ע יוסף מתיר וכן יעשו תלמידיו, הגר"מ אליהו אוסר וכן יעשה תלמידיו, ומי שלא תלמיד של זה או זה יעשה כרצונו.

עוגיות יין אחר הפסח
ש: מותר לאכול עוגיות יין שעבר עליהן הפסח?
הרב חיים שלמה אבינר: כן.  חמץ שעבר עליו הפסח הוא איסור מדרבנן, ועוגיות יין הן מחלוקת, וספק מדרבנן להקל.

קטניות אחר פסח
ש: האם מותר לאשכנזי לאכול קטניות שעבר עליהם הפסח?
הרב חיים שלמה אבינר: כן.  אינן חמץ.

פלסטלינה
ש: האם מותר לילדים לשחק בפלסטלינה בפסח?
הרב חיים שלמה אבינר: כן.  אינו חמץ, כי  נפסל לאכילת כלב.  ובחול המועד מותר לילדים לילדים בה כי זו מלאכת הדיוט לצורך המועד.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה