יום שלישי, 13 במרץ 2012

מדוע הרב קוק לא ציין מקורות? הרב חיים שלמה אבינרמדוע מרן הרב קוק לא ציין מקורות?

[הרב חיים שלמה אבינר]


שאלה: מדוע מרן הרב קוק לא ציין מקורות בכתביו? הרי צריך להביא מקורות, כך אפשר להסכים או להתווכח. אבל איפה ראינו שדברים כתובים ללא מקורות?
תשובה:
א. אלו דברים שמרן הרב קוק כתב לעצמו ביומניו האישיים. במאמרים שכתב לעיתון יש מקורות, וכן בתשובותיו ההלכתיות. אך את יומניו הוא כתב מתוך שפע פנימי של רוה"ק שזרח מתוכו. לא שייך לציין מקורות, הרי הוא יודע את המקורות וכותב לעצמו.
ב. גם בספר 'חסד לאברהם' של הגאון ר' אברהם אזולאי אין מקורות. כתוב "דע", “דע את הדבר הזה". כלומר, הדבר הזה קיים ואני רוצה שתדע. למה הוא לא כתב מקורות? כי אם היה כותב, במקום להקדיש את המאמצים להבין מה הוא כתב, היינו מקדישים אותם לבדוק אם מה שהוא כתב זה באמת במקור או לא, האם אפשר להסביר אחרת, האם זה הפשט, הדרש, הרמז, הסוד וכו'. במקום לשבור את הראש מה אומר רבי אברהם אזולאי, היינו מתחילים להתפלפל אם זה תואם או לא. קודם תבין מה הוא אומר, מה שהוא אומר זה עמוק ומסובך, לזה צריך להקדיש את המאמצים ולא לחקר המקורות.
ג. המקורות של הרב קוק הם רזי תורה. ניתן לראות זאת במקורות שרשם רבנו הרצי"ה בסוף ספר 'אורות': ספר הזוהר, כתבי האריז"ל וכו'. רזי תורה לא מגלים. רזי תורה הם עבור יחידי יחידים, לא עבור כולם. אם כן, למה מרן הרב מגלה? ב'אורות הקודש' חלק א' מסביר הרב, שרזי תורה הם אכן לא לרבים, משום שבמקרה הטוב הרבים לא יבינו ובמקרה הגרוע הם יסלפו את הדברים. אך יחידי היחידים שלומדים רזי תורה, רזי התורה האלה באים לידי ביטוי בכל דבריהם. זאת הנשמה הפנימית של כל אמרותיהם. רזי תורה אינם נקודתיים. הדבר דומה לתלמיד הלומד בבית ספרו את השפה העברית. אך מלבד זאת, כל מה שהוא מדבר זה בעברית, גם היסטוריה, גיאוגרפיה ומתמטיקה. כלומר, בספר 'אורות התורה' אדם לומד על יראת שמיים. אך הוא גם לומד גמרא מתוך יראת שמיים, אמונה מתוך יראת שמיים, מתפלל מתוך יראת שמיים, אוכל והולך לישון מתוך יראת שמיים. אפילו יראת שמיים הוא לומד מתוך יראת שמיים. יראת שמיים היא מקצוע נקודתי, אבל היא מקיפה את הכל. כך גם רזי התורה, הם הנשמה של כל הלימודים, אינם דבר נקודתי. לכן יחידי היחידים שלומדים רזי תורה, כל דיבור שלהם בכל נושא נובע מתוך אותם רזי תורה, מתוך אותו עומק של דעת ד'. משום כך לא שייך לציין מקורות. כשרבנו הרב צבי יהודה ציין מקורות, הוא ציין רק מקורות נקודתיים, שיעזרו רק לאותם יחידי היחידים שלומדים את רזי התורה.
בספר 'אורות' מרן הרב אומר שחשוב לחזק את הגוף (פרק לד). צעקו על זה: "איך הוא אומר שלחזק את הגוף זה כמו לעסוק בייחודי שמות?!". כתב לו אביו, הרב שלמה זלמן קוק: ”מה המקור שלך?”, ומרן הרב ענה שהמקור הוא באריז"ל. אמר לו אביו לכתוב את המקור, ומרן הרב ענה לו שהאריז"ל לא כותב במילים האלה, ושהוא מתרגם את הסודות. על מנת להבין שזה מה שהאריז"ל אומר צריך שיהיה רוח הקודש, ואם הוא יפרסם את המקורות בכתבי האריז"ל, לא רק יתקפו אותו על מה שאמר אלא גם על כך שהוא מסלף את דברי האריז"ל. אגב, כשהרבי מגור הגיע לארץ, מרן הרב קוק אמר לו שהמקור הוא ב'מורה נבוכים', והרבי מגור אמר לו: "גם זה איננו לומדים".
'מורה נבוכים' הוא סתרי תורה. הרמב"ם כותב בהקדמת 'מורה נבוכים' שאסור לנו לחשוב שמה שהוא כותב יהיה מובן. זה לא יכול להיות מובן באמת, עד הסוף, כי זה מעשה בראשית ומעשה מרכבה. גם אם הרמב"ם יכול היה לכתוב מובן זה היה אסור לו, כי חכמים אסרו לדרוש במעשה בראשית ובמעשה מרכבה. 'מורה נבוכים' הוא סתרי תורה בתרגום הרמב"ם. כתבי האריז"ל הם סתרי תורה בתרגום האריז"ל. כתבי מרן הרב קוק הם סתרי תורה בתרגום מרן הרב קוק. יש הרבה תרגומים ולא שייך לכתוב מקורות. גם אם נפתח את המקורות של רבנו הרב צבי יהודה מהאריז"ל, לא נצליח למצוא את הקשר. אז למה רבנו הרב צבי יהודה רשם מקורות? בסוף ההערות ב'עולת ראיה' הוא מסביר שחייבים לרשום. אך הוא לא רשם בתוך הדף אלא בסוף הספר. זה סתרי תורה.

בספר 'אורות' לא כתובים דברים פשוטים. למשל, לא כתוב בספר 'אורות' שיש מצווה לגור בארץ. לא כתוב שיש מצווה ליישב ולכבוש את הארץ. עד שבא אדם אחד ושאל את מרן הרב קוק אם יש מצווה לגור בארץ, ובספר 'מאמרי הראי"ה' הוא מביא פסוקים, משניות וגמרות בלי סוף על הדבר הזה. הרי זה פשוט! לא צריך לכתוב את זה! ספר 'אורות' מסביר מה זה ארץ ישראל, מה זה נשמת הארץ, מה זה נשמת האומה בארצה, מה זה תחיית האומה. כל זה סוד, אלו דברים עמוקים. ההבנה למה יושבים בארץ היא מאוד עמוקה. לא ישבנו כאן אלפיים שנה ויש כאלה שלא מבינים. כך גם ההבנה למה אנו צריכים מדינה. זה נס שכלל ישראל מבין את הדבר העמוק הזה. זה נמצא בעמוד הראשון של ספר 'אורות': "רוח הקודש של האומה".
אמר קצין דתי לקצין חילוני: "אני קצין בצה"ל. אני מוסר את נפשי בצה"ל בשביל להציל את העם, להציל את הארץ, בשביל תחיית האומה. אבל אתה חילוני, למה אתה קצין בצה"ל כל כך הרבה שנים?", והוא ענה: "אני קצין בצה"ל בלי תירוצים". איזו תשובה! ככה!
ב'ספר העיקרים' נשאלת השאלה למה רבש"ע אוהב אותנו, והתשובה היא: ככה, “חשקתי בכם". "למה אתה מתחתן עם הבחורה הזאת ולא עם אחרת?" -"ככה, לא יודע למה". שאלו את יצחק שמיר בוועידת מדיר: "למה אינך מוכן לוותר על יהודה ושומרון?", ענה: "ככה". "אשרי העם שככה לו"! כל זה סתרי תורה.

פעם הביאו לי מאמר שנכתב ע"י חילוני ובו כתוב: "אני בא למילואים ולא בא לי. אני יושב על החבילה, מקבל מדים. לאט לאט אני נדלק, לאט לאט אני נעשה כללי, אני נעשה פחות פרטי, יותר ויותר כללי". זה כתוב בספר 'אורות', החילוני הזה הוא ספר 'אורות'. כלל ישראל קרא ספר 'אורות' ועוד ספרים נוספים עוד לפני שנכתבו.

לסיכום, יש שלוש תשובות מהקל אל העמוק למה מרן הרב קוק לא כתב מקורות:
א. אלה היומנים הפרטיים של מרן הרב.
ב. כדי שנתאמץ להבין מה שהוא אומר ולא נתעסק בחקר השוואת מקורות.
ג. אלה סתרי תורה ובסתרי תורה לא כותבים מקורות, שומרים אותם בצינעא, ובכלל כתיבתם לא תועיל מאומה.

הרב חיים שלמה אבינר

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה