יום שני, 12 במרץ 2012

הלכות תענית- הרב חיים שלמה אבינרכמה הלכות תענית
הרב חיים שלמה אבינר

להלן כמה הלכות תענית - צום גדליה, עשרה בטבת, שבעה עשר בתמוז ותענית אסתר – כי כידוע יום הכיפורים ותשעה באב חמורים יותר. כדי שירוץ בהם הקורא, לא נרשמו מקורות, אדרבה, זו תהיה מלאכתו למצוא לכל הלכה את מקורה.
-          האם צומות אלו הם חובה גמורה או לפי רצונו של האדם? – הם חובה גמורה. אמנם לפי כמה מרבותינו הראשונים, הם אינם חובה בימינו שאין גזרת שמד, אבל אין הלכה כמותם. מכל מקום אפשר לצרף את דעתם כסעיף כאשר יש מקום להכריע להקל.
-          האם מותר לעבוד בחוץ במזג  אוויר חם או בעבודה פיזית אחרת קשה, ואז מוכרחים לשתות? – לא. זה כמו מתנה מראש לעבור על הצום. כמובן, מי שנקלע למצב זה והנו בסכנת התייבשות, ודאי ישתה.
-          האם חולה חייב לצום? – לא אם הוא חולה ממש, אבל אל יאכל מעדנים אלא מזון פשוט.
-          האם חולה צריך לאכול לשיעורים כמו ביום הכיפורים? – לא. אבל אם יאכל לשיעורים ירוויח שיוכל לעלות לתורה. שיעורים: פחות מ-30 סמ"ק אכילה ו-40 סמ"ק שתיה כל ארבע דקות. קופסת גפרורים היא בערך 30 סמ"ק.
-          האם מותר לקחת תרופה? – כן. גם מי שאינו חולה יכול, כי תרופה אינה מזון. אם זו תרופה מתוקה, אז יעטוף אותה בנייר דק מאוד ויבלע אותה.
-          מי שאינו חולה וצריך לקחת תקופה עם מים, כיצד יעשה? – עם מי מלח או תמצית תה, שאלה אינם נחשבים שתייה.
-          מי שיש לו כאב ראש חזק או מי שמרגיש לא טוב או חלש, המותר לו לאכול? – לא, הוא אינו בגדר חולה, אלא ישכב וינוח. וכן יכול לקחת משכך כאבים בלי מים או עם שתייה כנ"ל.
-          האם אשה בהריון חייבת לצום? – דעות שונות. לכן ראוי שאם מרגישה טוב, תצום. אם מרגישה לא טוב, כגון שיש לה בחילה, תאכל.
-          מי שלא אכל אבל שתה יכול לעלות לתורה? – לא. אלא אם כן שתה לשיעורים כנ"ל.
-          מי שמחזיק מעמד בצום, אבל מרגיש רע אחרי הצום, חייב לצום? – כן. וינוח אחר כך.
-          מי שחייב לקחת אנטיביוטיקה עם מזון, חייב לצום? – כן. רק יאכל מה שנצרך עבור האנטיביוטיקה.
-          מותר לקחת כדור מציצה מתוק אם יש כאב גרון? – לא. אין זה גדר של חולה.
-          מי שאכל בטעות, האם ימשיך לצום או שזה ממילא אבוד? – ודאי ימשיך, שהרי חייב כל רגע ורגע. רק אם זו תענית נדבה, יאכל, ויצום במקום זה ביום אחר. אבל כאן זו תענית חובה.
-          המותר ללעוס גומי לעיסה? – לא, כי יש בו טעם שנבלע, אבל אפשר גומי לעיסה שכבר נלעס מאתמול ופג טעמו, ודינו כבולע רוק שאפשר להתיר.
-          האם מותר לצחצח שיניים? – כן, עם משחה, רק ייזהר לא לבלוע מים. כי אין זה מזון ואין זו דרך אכילה..
-          שפתון מותר, וגם אם יש בו טעם? – כן, כנ"ל אין זה אוכל ולא דרך אכילה.
-          המותר תרסיס לפה כדי לסלק ריח רע? – כן, כנ"ל.
-          האם חולה שמותר לו לאכול יכול לעשות זאת במסעדה? – לא. זה עתה מקום של עבירה.
-          האם מותר למלצר במסעדה או באירוע ביום צום? – ודאי שלא. לפני עיוור. מסייע בידי עוברי עברה.
-          - מורה חולה שמותר לו לאכול ולשתות, יכול לעשות זאת מול התלמידים? – לא. אמנם , אין בזה עבירה, אבל כיוןן שלכולם זה צום, יש לאכול בצנעה.
-          חולה שמותר לו לאכול, יכול לעשות זאת בחוץ, במקום ציבורי? – לא. כנ"ל.
-          האם מותר ללכת לרופא שיניים? – כן , כמובן ייזהר לא לבלוע כששוטף את הפה.
-          מותר לקום מוקדם ולאכול? – כן. לפני עלות השחר, אם התנה מראש לפני שהלך לישון.
-          בסוף הצום, אם יש תפילת ערבית מאוחר יותר, אפשר לאכול לפני התפילה? – כן, בתנאי שמישהו יזכיר לו להתפלל ערבית, או שעון מעורר.
-          מה עדיף בסוף הצום, להתפלל ערבית ביחידות ולאכול, או לאכול ולהתפלל במניין אחר כך כנ"ל? – במניין.
-          האם מותר להתקלח? – כן.
-          ללכת למקווה? – כן.
-          לעשן מותר? – כן. אם כי כל השנה אין לעשן.
-          נרגילה מותרת? – כמו עישון. אבל אם גם שואפים חלב וכד', אז זה מין שתייה. וכן אם יושבים ומבלים מסביב לנרגילה, לא שייך, כי צום הוא יום תשובה ולא יום בילוי.
-          המותר לשמוע מוסיקה? – כן. אך לא בילוי מוזיקלי כנ"ל. להתאמן מותר.
-          האם מותר לערוך קניות? – כן. אבל לא טיול בקניון, כי זה יום תשובה ולא יום בילוי כנ"ל.
-          תספורת מותרת? – כן. מלבד דיני בין המצרים.
-          האם מותר לברך שהחיינו? – כן. מלבד ימי בין המצרים. הטוב והמיטיב מותר גם בין המצרים.
-          מותר לחדש בגד? – כן. לבד מימי בין המצרים.
-          בקריאת התורה, כאשר הציבור חוזר על פסוקים כגון 'שוב מחרון אפיך' האם העולה לתורה אומר עם בעל הקריאה או עם הציבור? – עם בעל הקריאה.
-          האם בליל הצום הכל מותר? – דעות שונות. יש מחמירים, יש מקילים. אפשר להקל. אבל ליל י"ז בתמוז, כבר מתחילים ימי בין המצרים.
-          מה ראוי לעשות ביום צום? – לימוד תורה וחסד, חשבון נפש ותשובה.


הרב חיים שלמה אבינר

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה