יום חמישי, 26 באפריל 2012

כבוד עצמי- יסודות החינוך מס' 24- הרב אבינר


כבוד עצמי
[הרב אבינר]

אדם צריך לדעת לכבד את עצמו. יש ילד המדבר מתוך השפלה עצמית: "אני טיפש".  יש להניא אותו מלדבר בסגנון כזה. אין לאדם לומר לשון הרע אפילו על עצמו.  אסור לו להשפיל עצמו, וגם אסור לו לנפח עצמו – זו גאווה. שניהם מזיקים. "אל תהי רשע בפני עצמך" (אבות ב יג). מדוע? כי אם אני מחזיק עצמי רשע, כבר נגזרתי מארץ חיים (רמב"ם, פירוש המשניות שם), ובכך "אכול ושתו כי מחר נמות" (ישעיה כב, יג). אמנם היתה שיטה קיצונית אצל בעלי המוסר של הסבא מנובהרדוק, שחינכה לשבירה עצמית – על-ידי השפלה עצמית והתבטלות – כדי לקנות את מידת הענווה. התלמידים היו עושים מעשים מכוונים המביאים לידי לעג ובוז: מתגלגלים באשפה, מבקשים במכולת מוצרים שאינם בנמצא ומתבזים על-ידי כך. שיטה חינוכית קיצונית מדי. היום שיטה כזו לא תעבוד. בימינו יש צורך לרומם את הלבבות, להרים את הרוח. אם תהיה בילד הרגשת רוממות רוחנית – הוא יטפס כלפי מעלה. כזה הוא סגנון התוכחה המתאים לדורנו.


הרב אבינר

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה