יום שלישי, 10 באפריל 2012

שו"ת מס' קיב- הרב אבינר

פיגוע בחו"ל
ש: היה פיגוע בצרפת ונהרגו ארבעה יהודים.  אנשים מגיבים: מגיע להם כי היו בחו"ל.  איך יתכן?
הרב אבינר: המגיבים כן הינם לא נורמליים, ד' ירחם עליהם.  ובכלל, זה רב שליח מן הארץ וילדיו, זצ"ל, הי"ד.

ספר אורות
ש: מה ההבדל בין ספר אורות לספר אורות הקודש?
הרב אבינר: אורות הקודש הוא קדושת הפרט, אורות הוא קדושת הכלל, לכן הוא קודש קודשים.  הקדמה לאורות.

מטפחת וזיווגש:
האם זה נכון שאם קונים מטפחות לפני החתונה, זה יכול לעכב את הזיווג?
הרב אבינר: הבל.

מה ד' חושב
ש: יש אפשרות לדעת מה ד' חושב עליי?
הרב אבינר: בודאי.  בשביל זה קיבלנו תורה.  כלומר אם אתה עושה מצוה, ד' שמח בך.  ואם אתה עושה עבירה, ד' מצטער, ויש לעשות תשובה.

דיבור בעברית
ש: האם יש מצוה לדבר בעברית?
הרב אבינר: כן.  ודיברת בם, בלשון הקודש.  סיפרי.

ירושה
ש: האם אפשר לחלק ירושה בשווה בין בנים ובנות?
הרב אבינר: כן.  לא בתורת ירושה אלא בתורת מתנה.

גולם המהר"ל
ש: האם באמת המהר"ל יצר גולם?
הרב אבינר: אין שום אסמכתא היסטורית, אלא מסורת עם, שאין להכחישה.

מנהגי מרוקו
ש: שמעתי רב אומר שכל מנהגי מרוקו מוטעים ועליהם לחדול מהם?
הרב אבינר: לא נכון.  הם אמיתיים.  וכל אחד ינהג כמנהג אבותיו.

נדר
ש: שמעתי שאם עשיתי דבר טוב שלוש פעמים, זה נדר?
הרב אבינר: סוג זה הותר על ידי התרה ערב ראש השנה או כל נדרי.

מזל רע על הבית
ש: מה בדבר המנהג לשטוף את הבית כדי לגרש ממנו מזל רע?
הרב אבינר: הבל.  אלא יש לשטוף אותו כדי שיהיה נקי.

קטניות
ש: האם מותר לאשכנזים לאכול מזון בלי קטניות אבל מבושל בכלים של קטניות או מעורב בהם קטניות או שמן קטניות?
הרב אבינר: כן.  קטניות בטלות ברוב.  רמ"א (או"ח תנג א – רשם מ"צ).
מזון בעלי חיים
ש: האם מותר להאכיל חמץ לכלבים?
הרב אבינר: לא.  מלבד איסור אכילת חמץ, יש גם איסור להנות ממנו ולהשהות אותו.

ברירת אורז בחוה"מ
ש: האם מותר לספרדים שאוכלים אורז בפסח לברור אותו בחול המועד?
הרב אבינר: מותר.  ואם יש שם חמץ, לזרוק לפח.

תשבצים וסודוקו
ש: האם מותר לכתוב תשבצים וסודוקו בחול המועד?
הרב אבינר: כן.  מעשה הדיוט לצורך מועד.

גילוח בחול המועד
ש: האם מי שמתגלח בכל יום, יכול להתגלח בחול המועד?
הרב אבינר: כבר דנו בזה הראשונים.  אמנם יש מתירים, אך רוב רבותינו אוסרים (שו"ע או"ח תקלא ב.  ע' שו"ת אגרות משה או"ח א קסג).

צביעת תפילין בחוה"מ
ש: האם מותר לצבוע תפילין בחול המועד?
הרב אבינר: כן.  עבודת עשיית תפילין שאין בה טרחה.

סת"ם בחוה"מ
ש: מותר להתאמן בכתיבת סת"ם בחוה"מ?
הרב אבינר: לא.

שירה עם נוצרים
ש: האם מותר ליהודי להשתתף בשירה יחד עם מקהלה כנסייתית, מחוץ לכנסיה ובתוך כנסיה, תופעה יותר ויותר נפוצה?
הרב אבינר: בודאי אסור.  הנצרות מוגדרת עבורנו לכל הדעות כאלילות, וכל מגע דתי איתה הינו אסור באיסור חמור.  קל וחומר אם הדבר מתקיים בכנסיה, שאסור להיכנס בה בתור מקום אלילי.  הטענה שאותם נוצרים אוהבים את עם ישראל ואת מדינת ישראל, אין לה שום השלכה הלכתית.  מלבד זאת, יש לדעת שאהבה זו מתחברת עם פעילות ישירה או עקיפה לקרבנו לנצרות. וכבר בראשית שיבת ציון, לעומת המוסלמים שהחליטו: להרוג, החליטו הנוצרים: לחבוק ולחנוק.

בריכה מעורבת
ש: האם מותר ללכת לבריכה מעורבת אם הנשים לבושות שם צנוע?
הרב אבינר: חלילה.  כל הכבוד ליצר הרע שהוא ממש יצירתי.

חתן וכלה
ש: האם 40 יום אחרי החופה אסור לחתן וכלה להשתתף בלויה וניחום אבלים?
הרב אבינר: מותר.

נדר
ש: האם מותר לנדור?
הרב אבינר: כללית, מומלץ לא לנדור.  אם זה חיוני, לשקול היטב. 

כשרות כסא תינוק
ש: האם לכסא תינוק צריך שני מגשים, חלבי ובשרי?
הרב אבינר: לא.  השימוש אינו ביד סולדת.  די לנקות.

מס סטודנט
ש: אני חבר באגדות סטודנטים ובמס שאני משלם לאגודה גם משתמשים לנהגים גויים שיסיעו סטודנטים חינם בשבת.  האם אני חייב לפרוש?
הרב אבינר: לא.  בכסף שלך משתמשים לדבר אחר מותר.  "יש ברירה".  וכן הוא לגבי מיסי המדינה.

יהודי שמתחתן בחתונה לא יהודית
ש: האם אני יכול להשתתף בחתונה לא יהודית של יהודי מאוד יקר לי והוא ייעלב אם לא יבוא?
הרב אבינר: חלילה.  מחזק ידי עוברי עבירה.  נכון שהוא נעלב, אך אין לו מונופול על העלבות.

אהבת ישראל
ש: האם יש לשנוא שמאל קיצוני ונטורי קרתא שביקרו באיראן?
הרב אבינר: יש לשנוא את מעשיהם ולאהוב אותם.  ספר התניא פרק לב.   חושן משפט

הנחה באוטובוס
ש: אם נהג אוטובוס אומר לי שאיני צריך לשלם כי אני סטודנט עני, זה בסדר?
הרב אבינר: לא נראה שיש לו סמכות לזה.  אלא לשלם.  או להשאיר ניקובים בסוף.

מדבקות ברשות הרבים
ש: האם מותר להדביק מדבקות כגון תן חיוך על מתקנים ציבוריים כגון תחנות אוטובוס?
הרב אבינר: לא.  אין זה רשותך.  וזה משחית את רשות הרבים.  ויש לתקן.

נזק באופניים
ש: שאלתי אופנים מחברי, והוא מאשים אותי שגרמתי להם נזק בצמיג.  איני זוכר זאת.  וכן נסעתי בכבישים רגילים לגמרי?
הרב אבינר: אם השתמשת רגיל, אתה פטור, אבל ראוי כן לשלם בגלל הכרת טובה.

עדות אשה
ש: למה אשה פסולה לעדות?
הרב אבינר: כי חקירת שתי וערב קשה בבית-דין אינה לכבודה ולצניעותה.  אפילו אם נתבעת לבית-דין, היא יכולה משום צניעות לסרב לבוא לבית דין ברבים אלא יחקרו אותה בבית.

קונה מגנב
ש: האם זה נכון שהקונה מגנב פטור?
הרב אבינר: לא נכון.  הוא רק פטור מכפל אבל אסור לקנות מגנב.  חז"ל אמרו לא העכבר גונב אלא החור גונב.  העכבר גונב כי יש לו חור להחביא, הגנב גונב כי יש לו ממי שיקנה ממנו (גיטין מה א – רשם מ"צ).

טעות במחיר
ש: קניתי מוצר שמחירו האמיתי הוא 20 ש"ח וניצלתי זאת שהיתה מדבקה 15 ש"ח.  זה בסדר?
הרב אבינר: ע"פ החוק זה בסדר, ע"פ ההלכה זה לא בסדר.  זו הונאה עצמית.

שימוש באבידה
ש: האם מותר להשתמש באבידה עד שיבואו הבעלים אם אין זה גורם נזק?
הרב אבינר: לא.  יש לך דין שומר שכר.

 מציאה בבית קפה
ש: בבית קפה מלצר מצא סכום כסף על הרצפה ולא הצלחנו לאתר את המאבד.  האם זה שייך לבעל הקפה או למלצר?
הרב אבינר: למלצר.

משפט פלילי
ש: האם בית-משפט פלילי אין דינו כערכאות?
הרב אבינר: כן.  אך בינתיים אין ברירה אחרת כדי להציל מעוול, כמובן בתנאי שבאמת מציל.

דין רודף למעשן
ש: האם יש דין רודף למעשן במקום ציבורי?
הרב אבינר: לא.  כי אינו מסוכן מיידית.  אלא דין מזיק

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה