יום רביעי, 11 באפריל 2012

מה המשימה שלנו? - הרב אבינר


מה תפקידנו בעולם
הרב אבינר

שאלה: מה תפקידנו בעולם? מה אנו צריכים לעשות?
תשובה: כמובן, זו שאלת השאלות. אך התשובה פשוטה: אנו פה בעולם כדי לעבוד את ריבונו של עולם, להגדיל כבודו בעולם.
כל מה שאדם לא יעשה, כל מבצעיו החשובים וכל כישרונותיו האדירים, הרי הם כאין ואפס לעומת העבודה העליונה - להיות שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית, בעבודה הגדולה של הופעת כבוד ד' בעולם. זה מה שמעניק לחייו של האדם את המשמעות הכי גדולה, הכבוד הכי גדול, ההצלחה הכי גדולה.
אך כיצד עושים זאת? המהר"ל מסביר בספרו תפארת ישראל (פרק ג) שהאדם הנו מיוחד לעומת כל מה שיש בעולם. העליונים, כלומר מלאכים וספירות ושמים הם טהורים וקדושים, גם בכוח גם בפועל. התחתונים, כלומר החומר והצמחים ובעלי החיים הנם תחתוניים בכוח ובפועל ולא ישתנו לעולם, כמו שהעליונים לא ישתנו.
האדם הוא מיוחד, מורכב מעליונים ומתחתונים, נשמה וגוף, וליתר דיוק, הוא בפועל מן התחתונים, ובכוח מן העליונים. כדי להוציא את העליונות שלו מן הכוח אל הפועל, יש צורך בעמל. "אדם לעמל יולד" (איוב ה ז) - עמל תורה (סנהדרין צט ב).
אדם לעמל יולד, עמל תורה ועמל המצוות. המצוות מקדשות את האדם. "אשר קדשנו במצוותיו". המצוות הופכות את האדם מתחתונים לעליונים, וזו עבודת ד' שברא את התחתונים כדי שיהפכו לעליונים.
חז"ל אומרים: "נתאווה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים" (תנחומא נשא טז, מבואר בספר התניא לו), דירה באדם התחתון, דירה במעשי האדם, במידות האדם ובמחשבות האדם, וברגשות האדם ובתענוגות האדם.
זו המגמה הגדולה, "להתענג על ד' ", כפי שמבואר בתחילת ספר מסילת ישרים, שאדם כל כך מתקדש עד שהוא מתענג על ד'. ההתענגות השלמה אינה בעולם הזה , אלא בעולם הבא, אבל כאשר האדם מגיע למידת החסידות של מסילת ישרים, כבר יש בו מידה מסוימת של התענגות על ד'.
אכן ספר מסילת ישרים הוא סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה, כיצד האדם הופך לעליונים, הופך ליותר ממה שהוא.
העבודה הזרה אומרת: להיות מה שאני. אבל אנו אומרים: להיות יותר ממה שאני. כל הזמן יותר. כי גבוה מעל גבוה שומר וגבוהים עליהם. אבל יותר עליון שמעלינו, אינו זר לנו, הוא בתוכנו, הוא בכוח, הוא בנשמתנו.
זוהי העבודה שלנו, להיות שותפים לקדוש ברוך הוא במעשה הגדול הזה, כל אחד כפי כוחו, כל אחד כפי מאמציו ועליותיו.


הרב אבינר

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה