יום שישי, 12 באוקטובר 2012

שו"ת מסרונים מס' 23


כבוד אשתו
שאלה: מה עדיף, לאכול ליל שבת עם אשתי והילדים בבית או בישיבה יחד עם הרב שלי ולשמוע דברי תורה?
הרב אבינר: אין שאלה.  בבית.  עליך לשמח ולכבד את אשתך.  כך התורה חייבה אותך.  וכך חתמת בכתובה.
שאלה: אבל תלמוד תורה כנגד כולם?
הרב אבינר: תלמוד תורה מחייב אותך לקיים מה שכתוב בתורה.  אתה ודאי לא יותר צדיק וחשוב מהאדמו"ר מסטאר.  מעשה באדמו"ר מסטמאר שהרבנית הכינה נרות שבת בבית ולא כרגיל ב"טיש", שולחן שבסביבו מתארחים כל החסידים.  שאל אותה למה.  השיבה: הלילה אתה סועד בבית איתי לבד.  אמר לה: אלפי חסידים וחשובים באו לשבות אצלי ומחכים לי (היו משתתפים 3000 איש כנהוג)?!  אמרה לו: אני רוצה לסעוד איתך לבד.  מיד וויתר לה בשמחה.

פייסבוק
שאלה: האם כדאי לי לסגור את הפייסבוק?
הרב אבינר: כן.  יש בזה נזקים חמורים מאוד כפי שכתבתי באריכות בעיתון באהבה ובאמונה.

סקר דתי
שאלה: כאשר יש סקר דתי, ואני רואה שההצבעות נוגדות את ההלכה, ועושות חילול השם, האם מותר לי להצביע הרבה פעמים כדי לשנות את האחוזים?
הרב אבינר: לא. אין לשקר ולא עושים מצוה על ידי עבירה.

לימוד בחופש
שאלה: אני נער שיוצא לחופשה, אני לא ממש מוצא מה ללמוד ואני מחפש משהו מחזק באמונה או כל לימוד תורה אחר שאתחבר אליו?
שאלה: אין אדם לומד תורה אלא במקום שליבו חפץ (ע"ז יט א - רשם מ"צ).  כדאי ללמוד מסילת ישרים.  כדאי ללכת לשיעורים וללמוד בחברותא.

חימום מרק על מכסה מיחם בשבת
שאלה: האם מותר להניח סיר מרק קר על מכסה מיחם מים רותחים ממתכת בשבת בבוקר? ובמידה ומיועד לילדים?
הרב אבינר: לא.  כי יש בישול אחר בישול בלח. מלבד לתימנים ההולכים בשיטת הרמב"ם. 
קדושת כיפה
שאלה: האם יש בכיפה קדושה?  האם מותר לבזות אותה?
הרב אבינר: אין בכיפה קדושה, וחובשים אותה להוסיף יראת שמים (שבת קנו.  רמב"ם, הלכות דעות ה ו – רשם מ"צ).  וכאשר בלתה אפשר לזרוק אותה לפח.  אבל אין לבזות אותה.

תורה שבעל פה
שאלה: קראתי מאמר שרוב היהדות זה תורה שבעל פה ולא תורה שבכתב, אז למה לנו לקיים המצאות רבנים?
הרב אבינר: תורה שבעל פה אינה המצאות רבנים אלא פירוש התורה שבכתב, שבלעדה אי אפשר להבין דבר, ואף היא מסיני (אבות א א – רשם מ"צ).

התרת נדרים
שאלה: מה הנוסח של התרת נדרים?
הרב אבינר: צריך שלושה תלמידי חכמים שבקיאים בהתרת נדרים.  הנוסח של ערב ראש השנה אינו עבור נדר ממש אלא מי שנהג שלוש פעמים (עי' שו"ע יו"ד רכח – רשם מ"צ).

זוג לא נשוי
שאלה: זוג לא נשוי והאשה טובלת, על איזו עבירה הם עוברים?
הרב אבינר: זנות.  רמב"ם תחילת ספר הקדושה (ויש איסור לרווקה לטבול.  באר היטב או"ח שג א.  יו"ד קפג ו.  ע' שו"ת הריב"ש תכב – רשם מ"צ).

רטלין
שאלה: מותר לקחת ריטלין בשבת?
הרב אבינר: כן, אם נצרך לתפקוד תקין.

חסימות
שאלה: האם בהפגנות על ארץ ישראל מותר או מצוה לחסום כבישים?
הרב אבינר: לא.  זה מפריע לאנשים.

ברכת התורה לאשה
שאלה: האם אשה חייבת בברכות התורה?
הרב אבינר: כן.  גם אשה שייכת לתורה (עי' שו"ת אורח משפט יא ב.  הגרי"ז על הרמב"ם הלכות ברכות יא טז בסוף.  פסקי תשובות מז יח – רשם מ"צ).

דו-שיח עם ד'
שאלה: מה בדבר השקפת העולם שהחיים הם דו-שיח עם ד'?
הרב אבינר: אותם אנשים, שיהיו בריאים, אולי מדברים אל ד', אך ד' לא דיבר איתם אף פעם אחת.

הצלת גוי
שאלה: האם מותר לחלל שבת כדי להציל גוי.
הרב אבינר: הלכה למעשה – כן (עי' שו"ת אגרות משה או"ח ד עט – רשם מ"צ).

גאולה ופינויים
שאלה: איך אפשר להסתדר אמונית עם כל הפינויים בזמן גאולה?
הרב אבינר: א. לא כתוב בשום מקום שבזמן הגאולה לא יהיו משברים ונסיגות (עיין רמב"ן שמות ה כב-כג – רשם מ"צ).  ב. צריך פרופורציה: ביש"ע פינו 10,000, לא פינו 350,000.

קיבוץ דתי
שאלה: אני ואשתי רוצים לעבור לקיבוץ דתי.  זה טוב?
הרב אבינר: טוב מאוד.

קופת צדקה בגניזה
הרב אבינר: קבלנו קופות צדקה ממוסדות מסוימים ואין כסף בקופה, האם מותר לשים את הקופה בגניזה או שעלינו להחזיר למוסדות האלה את הקופה?
שאלה: אפשר לזרוק לפח אלא אם כן יש דברי תורה כתובים על הקופות.

ביאת המשיח
שאלה: אני מאמין בביאת המשיח.  מה הכוונה - שיבוא ממש או בבניין קומה לקראת בואו?
הרב אבינר: גם וגם.  הוא יכול לבוא פתאום היום או מתוך הכנת אורו של משיח.

משיח קרוב?
שאלה: האם אנו קרובים לביאת המשיח?
הרב אבינר: אף אחד לא יודע מתי יבוא.  רמב"ם מלכים יב ב.

גמרא סטמר
שאלה: האם מותר ללמוד בגמרות עוז והדר בהוצאת חסידי סטמר?
הרב אבינר: בודאי.  אלו אותן הגמרות.

לשון הרע על ציבור שלם
שאלה: האם יש גם איסור לדבר לשון הרע על ציבור שלם כגון חרדים?
הרב אבינר: ודאי.  עוד יותר חמור, מוכפל כמספר האנשים שם.

הלכה ומציאות
שאלה: האם ניתן לומר שההלכה משתנה לפי המציאות?
הרב אבינר: לא.  אלא אם המציאות אינה כפי ההלכה, יש לשנות את המציאות.  התורה מדריכה אותנו כיצד המציאות צריכה להיות (עי' נתיבות עולם, נתיב התורה, נתיב יד – רשם מ"צ).

שירת נשים
שאלה: האם איסור שירת נשים הוא דין גמור או מנהג?
הרב אבינר: דין גמור.  ברכות כד א.  שו"ע אה"ע כא א.
שאלה: שמעתי שיש דעה שאם כמה נשים שרות יחד מותר לשמוע?
הרב אבינר: להלכה, גם זה אסור.  שו"ת ציץ אליעזר יד ז.  ואם זו להקה, גם אסור להסתכל.
שאלה: אם אני בחתונה ומתפללים מנחה או ערבית ושומעים חברות של הכלה שרות, מה לעשות?
הרב אבינר: איסור חמור.  יש לבקשן לחדול.  ובמיוחד בשעת תפלה.  אם אי אפשר, אז לצאת ואם אי אפשר, אז להתאמץ לא להקשיב.  מ"ב עה ס"ק יז.


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה