יום שבת, 13 באוקטובר 2012

שו"ת מסרונים מס' 25


לימוד תנ"ך
שאלה: ראיתי את התוכנית החדשה לתנ"ך.  אני מנהל בית-ספר.  כיצד אוכל לעזור כדי להציל מהסכנות שאני רואה בה?
הרב אבינר: התבטא בכל דרך אפשרית כדי להסביר מה שם הבעיה (בעניין לימוד תנ"ך באמונה עיין קונטרס לימוד תנ"ך בסוף פירושו של הרב על ספר יהושע וספרו נסיכי אדם – רשם מ"צ).

בחירה חופשית לכלל-ישראל
שאלה: האם  יש בחירה חופשית לכלל-ישראל?
הרב אבינר: הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים, זה נאמר רק על הפרט, אבל כלל-ישראל כשם שיש כריתת-ברית על קיומו כן יש כריתת-ברית שלא יעזוב בכללות את ברית ד' (עקידת יצחק בפרשת נצבים.  שו"ת משפט כהן שכח – רשם מ"צ).

בגדים צנועים
שאלה: האם מותר ללבוש סראפן ועליונית עם בגדים צנועים לגמרי מתחתיהן, אבל גויות לובשות אותם כך בעצמם בצורה לא צנועה?
הרב אבינר: מותר.  שהרי זה צנוע.  גם מותר למכור אותן כיוון שאפשר ללובשן בצניעות.  בלפני עיוור, תולים.  שו"ת יחוה דעת (ג סז – רשם מ"צ).

י"ב צעדים
שאלה: האם שיטת י"ב צעדים היא טובה?
הרב אבינר: כן.
שאלה: מזכירים לא את ד' אלא כת עליון איך שאני מבין אותו?
הרב אבינר: זה כדי שיהיה מקום לחילוניים.
שאלה: להשתמש בשיטה זו לעבודת ד'?
הרב אבינר: זה לא לעבודת ד' אלא להירפא מהתמכרויות.

שאלות במסרונים
שאלה: אלו שאלות ניתן לשאול את דעתך במסרונים?
הרב אבינר: אפשר לשאול את הכל.  אם זה מורכב, אשיב שצריך לדבר.

גירוש יהודים
שאלה: האם כשאני עוזב את ביתי בגבעת האולפנא ועוקר את המזוזה, עליי לברך ברוך דיין האמת?
הרב אבינר: ודאי.  זו בשורה רעה, רעה מאוד (שו"ע או"ח רכב ב – רשם מ"צ).

מצדה
שאלה: האם צדקו על פי ההלכה אלה שהתאבדו במצדה?
הרב אבינר: כן, לפי הגר"ש גורן בספר תורת השבת והמועד (עמ' 404-391), כי זה היה חיוני להצלת הכבוד הלאומי והעוז הצבאי.  לפי הגרמ"צ נריה בספר סניף מלוכה (עמ' 198-196), אסור, כי בכל מצב, אדם צריך להמשיך להיאבק כדי לחיות.  אגב, יש היסטוריונים שטוענים שמעשה זה לא היה ולא נברא, כי אין לו שום עדות מלבד סיפורו של יוסף בן מתתיהו שמספר ששמע מפי אשה אחת.  אך כמובן, אין זה משנה לגבי הבירור ההלכתי (לשאלה כיצד להתייחס לגיבורי מצדה, רבנו הרב צבי יהודה ענה, שהם קדושים אבל אין לחנך על פי דרכם.  גדול שימושה פ – רשם מ"צ).

לימוד תנ"ך
שאלה: שמעתי שיש תוכנית חדשה ללמד תנ"ך בלי יראת שמים בבית ספר שלנו.  האם לעבור לחרדי?
הרב אבינר: ודאי.  אבל אין לדאוג, יתקנו (בעניין לימוד תנ"ך באמונה עיין קונטרס לימוד תנ"ך בסוף פירושו של הרב על ספר יהושע וספרו נסיכי אדם פרק א – רשם מ"צ).

סיור בבין המצרים
שאלה: מותר בתשעת הימים לערוך סיור בירושלים?
הרב אבינר: כן.  סיור רציני (שו"ת עשה לך רב ב לה.  שו"ת שאילת שלמה א רז – רשם מ"צ).

נטיות הפוכות
שאלה: מה התורה מצפה מאדם שטבועה בו נטיה מולדת כלפי גברים?
הרב אבינר: גם נטיה מולדת ניתנת לשינוי, ומצוה להתגבר על נטיות לא טובות ולשנות אותן.  והלכת בדרכיו.  רמב"ם דעות א.  אגב, לא הוכח שמולד.  ופנה לעצת נפש 02-6514488 ימי ב-ד-ה 23:00-20:00.

ברכה על נשיא רוסיה
שאלה: מי שרואה נשיא רוסיה האם מברך אשר נתן מכבודו לבשר ודם?
הרב אבינר: לא.  כי אין לו שליטה מוחלטת.  עיין שו"ת יחוה דעת (ב כח.  עי' שו"ת תשובות והנהגות ב קלט.  שו"ת באר משה ב ט – רשם מ"צ).

יהושע בן נון
שאלה: למה לא רשום יחוסו של יהושע בן נון כמו יחוסם של מלכים?
הרב אבינר: כי לא זכה למעמדו בגלל יחוסו, אלא מפני שהיה תלמיד מסור למשה רבנו.

מעלת האדם
שאלה: האם לפי הרמב"ם, אדם כמו אריסטו שלמד מטפיזיקה הוא גדול מיהודי פשוט?
הרב אבינר: לא.  חכמתו לא נחשבת לכלום לעומת תורה ומצוות ומידות טובות.  הקדמת הרמב"ם למשנה (ורבנו הרב צבי יהודה היה אומר, שכשאנו מברכים בבוקר "שלא עשני גוי", אין הכוונה לגסים שבגויים, אלא שלא עשני גיתה, שלא עשני שילר, שלא עשני קאנט – גדולי ההוגים.  הרבנית חנה טאו זצ"ל, עם נולד עמ' 9 – רשם מ"צ).

רשת אינטרנט של חברו
שאלה: האם מותר להשתמש ברשת אינטרנט של חברו בלי רשותו?
הרב אבינר: אסור מדין שואל בלי רשות וזה גזל, והרי גורם האטה במהירות בשימוש חברו.  אבל אם יודע שחברו אינו בבית ואין המכשיר פועל לבדו, אז מותר.

מחלוקת רבנים
שאלה: מה לעשות אם יש כל כך הרבה דעות בין רבנים ואני נבוך?
הרב אבינר: עשה לך רב (עיין פירושו של הרב על פרקי אבות א ו, טז – רשם מ"צ).

רמח"ל
שאלה: מה מיוחד ברמח"ל בין חכמי ישראל?
הרב אבינר: הוא סידר את דברי האר"י ז"ל בצורה שיטתית ברורה וכן גזר מהם הדרכה מוסרית מודרגת בספר מסילת ישרים.

ברית ילד גוי
שאלה: האם מותר להשתתף בברית מילה של בן יהודי וגויה?
הרב אבינר: ודאי לא.  לא שייכת מילה בגוי.  זה גם גדר של מחזק עוברי עבירה.

משיח
שאלה: כשהמשיח יבוא, תהיינה מחלות?
הרב אבינר: כן.  עולם כמנהגו נוהג.  רמב"ם מלכים יב א.
שאלה: עניים?
הרב אבינר: כן.  לא יחדל אביון מקרב הארץ.  ברכות סוף פרק ה (לד ב – רשם מ"צ).
שאלה: צרות לאומיות?
הרב אבינר: כן, תלכנה ותיקטנה.

חסד
שאלה: מה יותר חשוב, לעזור לאחותי שילדה, או ללכת לחינה של חברה?
הרב אבינר: ודאי לכי לאחותך.  א.  משפחה קודמת.  ב. חסד שהוא מצוה גדולה קודם לחינה שאין לה מקור.

חתן בשחרית
שאלה: האם חתן פטור בתפילת שחרית במניין למחרת החתונה?
הרב אבינר: ודאי חייב, אלא אם כן הוא אינו יכול.

אהבת הורים
שאלה: למה אין בתורה ציווי של אהבת הורים?
הרב אבינר: נכלל במצוות ואהבת לרעך כמוך, כמובן בתוספת הכרת הטובה הגדולה.

אלף שופרות בעמוקה
שאלה: כדאי להשתתף בתיקון אלף שופרות עמוקה למציאת זיווג תמורת 2688 שקל?
הרב אבינר: אין לזה מקור ברור, אלא הדרך הנכונה היא תשובה, תפילה וצדקה.

תורת החסידות
שאלה: האם תורת החסידות שייכת רק למצב ישראל בגלות?
הרב אבינר: לא.  לכל הדורות.  היא גם חלק מתחיית האומה.  מאמר דרך התחיה למרן הרב קוק בתחילת מאמרי הראיה (עמ' 9-1 - רשם מ"צ).


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה