יום חמישי, 11 באוקטובר 2012

שו"ת מסרונים בנושאים: שחייה, בין המצרים, יציאה לחו"ל, טיול

מהלכות חופש הגדול

שחייה
שחיית נשים עם מציל
ש: האם מותר לנשים לשחות במקום שיש מציל?
ת: עם בגדים מחוץ למים.

הבאת ילדים לבריכת שחיה עם אמהות
ש: עד איזה גיל מותר להביא ילדים לרחצה בבריכה ציבורית?
ת: 5.

שחיה בלי מציל
ש: האם מי שנכנס לים רק עד מותניים איפה שאין מציל עובר על ונשמרתם?
ת: עובר.  יש זרמים סוחפים (שו"ת שאילת שלמה א תעג – רשם מ"צ).

מציל בים
ש: האם מותר להיכנס לים בלי מציל?  ואם אסור, אז מה עשו לפני 300 שנה, כשלא היו מצילים?
ת: אסור.  לצערנו טבעו.

שחיה מעורבת
ש: האם מותר להכנס לחוף לא נפרד אך ריק ובמרחק 200 מטר מחוף מעורב?
ת: מותר מצד הצניעות כי במרחק זה לא מבחינים, אך אסור לשחות איפה שאין מציל.
ש: האם לשחות בלי מציל זו חומרה או איסור ממש?  כי סוף סוף אנחנו נשמרים.
ת: איסור חמור.  מסוכן מאד (שו"ת שאילת שלמה א תעג – רשם מ"צ).

שחייה בבין המצרים
ש: מותר לשחות?
ת: כן.  גם בים גם בבריכה עד חודש אב.  כי בחודש אב יש גם הגבלות של רחיצה.  יש מתירים באב לספרדים עד שבוע שחל בו.  שו"ת יחוה דעת (א לח – רשם מ"צ).

בין המצרים
ליל י"ז בתמוז
ש: מה דין ליל י"ז בתמוז?
ת: נכלל בתקופת האבלות ככל יום שמתחיל בלילה לפני כן.  (שו"ת ציץ אליעזר י כו וכן הגרי"ד סולוביצ'יק.  דלא כשו"ת אגרות משה או"ח ח"א קסח.  ח"ד קיב ב – רשם מ"צ).

ריקודים בבין המצרים
ש: ריקודים מותרים בבין המצרים?
ת: לא.  מג"א תקנא.  מה שכולל גם חוגי ריקוד.  אם זה ריקוד של התעמלות הנצרך לבריאות, אז מותר, ולהשתדל שיהיה בלי מוזיקה או לפחות שתהיה חלשה.

קייטנה בשלושת השבועות
ש: האם קייטנה מותרת בשלושת השבועות?
ת: כן.

טיול בבין מצרים
ש: האם מותר לטייל?
ת: אין איסור.  אך בחודש אב אין לטייל, כי ממעטים בשמחה (שו"ת עשה לך רב ב לה.  שו"ת שאילת שלמה א רז – רשם מ"צ).
ש: מותר ללכת לבית מלון?
ת: כן.  אין איסור.  אין זה בידור אלא נופש.  עדיף עד אב.  אבל אם נצרך אפשר גם בחודש אב.

מסיבת יום הולדת בבין המצרים
ש: מותרת מסיבת יום הולדת?
ת: כן עד אב ובלי מוזיקה.  אך ילדים קטנים בגן, אין בעיה, אם זה המועד המתאים.

סטנדאפ בבין המצרים
ש: מותר ללכת למופע סטנדאפ?
ת: ודאי אסור.  אסור כל השנה בגלל מושב ליצים.  ע"ז יח ב.  קל וחומר בין המצרים.

שהחיינו בבין המצרים
ש: מותר לברך שהחיינו?
ת: מן הדין מותר.  אך נהגו להימנע.  אלא אם כן נצרך.  ובשבת מותר.  לגבי חפצים משותפים של הבית, אין שאלה, שהרי מברכים הטוב והמטיב.  כמובן מברכים שהחיינו על לידת בת או ראיית חברו שלא ראהו שלושים יום.

קניות בבין המצרים
ש: מותר לקנות דברים חדשים?
ת: כן.  עד חודש אב, שאז ממעטים במשא ובמתן.  ודין שהחיינו עיין לעיל.


יציאה לחו"ל
טיול בחו"ל
ש: מותר לטייל בחו"ל לשם התחדשות והתרעננות?
ת: לא.  רמב"ם מלכים ה ט.  שו"ע או"ח תקלא.  אלא יש להתרענן בארצנו.

קברי צדיקים בחו"ל
ש: האם יש לנסוע לקברי צדיקים בחוץ לארץ כגון של רבי נחמן מברסלב?
ת: אין יוצאים לחו"ל אלא לפרנסה או למצוה, לרמב"ם רק מצוה גדולה, לתוספות כל מצוה.  אך ביקור קברי צדיקים אינו מצוה לא מן התורה ולא מדרבנן, אלא מעלה ובשביל זה אין יוצאים.  סוף שו"ת משפט כהן.  ומעלות כדי לזכות לגן עדן יש הרבה פה: חסד, לימוד תורה, תשובה וכל המצוות, ולאו דווקא קברים.  ואם רוצים דווקא קברים, המבלי קברים אנו בארץ ישראל.  ומי יותר גדול מישני חברון?!  וכסף הנסיעה לתת לצדקה שמצילה ממות (שו"ת אורח משפט קמז – רשם מ"צ).

ביקור קרובים בחו"ל
ש: האם מותר לנסוע לחוץ לארץ כדי לבקר קרובים ורק למטרה זו?
ת: כן.  משנה ברורה (תקלא יד – רשם מ"צ).

טעם איסור טיול לחוץ לארץ
ש: מדוע אסור לנסוע לחוץ לארץ לטיול באופן זמני לראות את יופי הבריאה?
ת: כמו שאסור לבעלך לנסוע עם אשה אחרת רק לטיול באופן זמני לראות את יופיה.

טיול שורשים
ש: מה ההתייחסות לטיול חיפוש שורשים?
ת: באופן יסודי, אין לנו עניין לצאת לחו"ל לחפש את השרשים שלנו, השרשים שלנו אינם בפולניה או במרוקו, אלא כאן בארץ הקודש, בירושלים, בתל-אביב, במשואות יצחק ובעין חרוד. כאן השרשים שלנו (עיין שו"ת שאילת שלמה ד רמה – רשם מ"צ).

טיול לירדן וסיני
ש: האם מותר לבקר בירדן?  בסיני?
ת: זה ארץ ישראל, אבל לא שלטון ישראל, לכן יש להימנע מלנסוע לשם, והוא הדין לסיני.  וגם מסוכן (שו"ת שאילת שלמה ג שיב – רשם מ"צ).

שונות
כל ההולך ד' אמות בארץ ישראל
ש: כל ההולך ד' אמות בארץ ישראל, יש לו חלק לעולם הבא. אפילו רשע?
ת: חלק קטן.

שתיה בטיול
ש: בטיול שותים הרבה, האם יש לברך כל פעם?
ת: אם יש היסח דעת, יש לברך כל פעם.

טומאת כהנים
ש: האם מותר לכהן להכנס למוזיאן טבע בו יש עובר גוי מת?
ת: מותר.  מקילים בטומאת אהל של גוי, ובודאי של עובר.

מנזר
ש: האם מותר לטבול במעיין הנמצא בחצר מנזר?
ת: לא. יש להתרחק מכל דבר עבודה זרה.

טיול מעורב
ש: במקום עבודתי מארגנים טיול מעורב. האם מותר לצאת בתנאי שאקפיד על כל כללי הצניעות?
ת: טיול מעורב הינו דבר אסור, ומותר לך להשתתף בו רק בניתוק גמור מכל הנשים.

מעשר כספים לתיק לטיול בארץ
ש: אפשר להשתמש במעשר כספים לקנות תיק לטיול בארץ, הרי טיול בארץ הוא מצווה?
ת: לא, מעשר זה לעניים. ממילא אין מצווה לטייל דווקא עם תיק.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה