יום שבת, 13 באוקטובר 2012

קיצור הלכות בין המצרים לחייל- ג


הלכות בין המצרים לחייל – חלק ג
[לעולם יש לשאול את הרב הצבאי או קו הרבנות הראשית לחייל 057-8175767]

סעודה מפסקת
שאלה: מה מותר לאכול?
הרב אבינר: לחם.  מים.  תבשיל אחד (תענית כו ב).
שאלה: חייב בביצה קשה?
הרב אבינר: כך נוהגים, אם אפשר, ויש נוהגים לאוכלה עם אפר, למשל ניר שרוף (רמ"א תקנב ה).
שאלה: האם יש לשבת על הרצפה?
הרב אבינר: כן (שו"ע תקנב ז).
שאלה: האם אפשר לאכול כמה חברים ביחד?
הרב אבינר: לא.  כל אחד לחוד (שו"ע תקנב ח.  מ"ב יט).
שאלה: מותר לאכול ארוחה טובה לפני סעודה מפסקת?
הרב אבינר: כן אבל צריך הפסקה רצינות באמצע, כגון המתנת זמן, או הליכה למקום אחר, או תפילת מנחה (שו"ע ורמ"א תקנב ט).

תשעה באב
אכילה
שאלה: ממתי עד מתי הצום?
הרב אבינר: משקיעת החמה עד צאת הכוכבים (שו"ע תקנג ב).
שאלה: מי שחייב לאכול או לשתות בט' באב עקב פעילות צבאית או מחלה, האם חייב לעשות זאת לשיעורים?
הרב אבינר: לא, יאכל רק מה שהכרחי, אך זו חומרה ראויה.  וגם אז יוכל לעלות לתורה, לומר עננו ולישא כפיו במנחה אם הוא כהן (משיב מלחמה ב קמ).
שאלה: כמה הוא לשיעורים?
הרב אבינר: 30 סמ"ק אכילה, כלומר קופסת גפרורים, 40 סמ"ק שתיה כלומר קצת פחות מרבע כוס פלסטי חד פעמית נפוצה.  – כל 4 דקות.  ובודאי אין לאכול מעדנים אלא מזון פשוט (שיעורי תורה לרב נאה ג י-יד.  לגבי השיעורים, הגרי"ש אלישיב נשאל כיצד חלק הגרח"נ על החזו"א, והשיב ששיעור הגר"ח היה נהוג מקודם והחזו"א הוא החולק.  ספר ישיב משה קל).
שאלה: מי שחייב לאכול, יכול לעשות זאת ברבים?
הרב אבינר: לא.  בצנעא (ילקוט יוסף תקלא).
שאלה: אם עליי למלא משימה צבאית המחייבת לאכול, האוכל להתחלף עם חייל לא דתי שממילא לא צם?
הרב אבינר: מותר, ואדרבה עדיף כי עתה הוא אוכל בהיתר ולא באיסור (עי' משיב מלחמה ב קמ).
שאלה: האם מותר להתאמן בט' באב?
הרב אבינר: לא.  זה היסח דעת מן האבלות.  וקל וחומר אם זה יחייב לאכול או לשתות.  אלא אם כן זה אימון הכרחי ודחוף (קשרי מלחמה ב פח-צ).
שאלה: האם מותר לקבל עירוי במסגרת קורס חובשים?
הרב אבינר: כן.  אין זה נקרא שתיה (שו"ת מהרש"ם א קכד.  שו"ת אחיעזר ג סא).
שאלה: מי שנקרא לפעילות מבצעית, שהצום יפריע לה, האם מותר לו לאכול מיד לפני היציאה?
הרב אבינר: כן.  ואם יהיה לו זמן אחר כך בלי שזה יפגע בפעילות, לחכות (עי' משיב מלחמה ב קמ).
שאלה: ומה הדין אם לא בטוח שיהיה חייב לאכול לתקינות הפעילות?
הרב אבינר: יקח מזון איתו ויאכל בשעת הצורך, אם זה יהיה אפשרי אז בלי לפגוע בפעילות (שם).
שאלה: האם מותר לעבוד בשק"ל?
הרב אבינר: עדיף לסגור.  אם אי אפשר, מותר לעבוד, כי בלפני עוור תולים, ויש אפשרות שיאכל אחרי הצום (משנה גיטין ה ט.  ועי' בה"ט קסט סק"ד בשם הב"ח).

רחיצה
שאלה: כיצד נוטלים ידיים אחרי השירותים?
הרב אבינר: רק אצבעות (שו"ע תריג ב).
שאלה: מה יעשה אדם שמאוד מלוכלך עקב פעילות צבאית?
הרב אבינר: אם ממש מלוכלכים, מותר לרחוץ מה שהכרחי, ועם סבון (שו"ע תקנד ז).
שאלה: מותר למרוח משחה?
הרב אבינר: לא.  אבל אם זה לא לתענוג מותר: כגון נגד יתושים, דאודורנט או משחה נגד פצעים (שו"ע תקנד טו.  ביה"ל סיכה.  עי' הליכות שלמה ח"ג סוף עמ' תכב).

טיול ובידור
שאלה: מותר לטייל ולהתבדר?
הרב אבינר: לא.  אין לעסוק בדברים לא רציניים (שו"ע תקנד כא).

עבודה
שאלה: מותר לעבוד?
הרב אבינר: עד חצות לא.  אחרי חצות אם הכרחי (שו"ע ורמ"א תקנד כב-כג).

לימוד תורה
שאלה: מה מותר ללמוד בתורה?
הרב אבינר: דברים עצובים על החורבן, פרקי איכה וירמיהו, הלכות בין המצרים, ספרי מוסר, אגדות החורבן (שו"ע תקנד א-ב).

שינה
שאלה: מותר לישון על מטה?
הרב אבינר: יש מחמירים להניח המזרון על הרצפה או לישון בלי כרית (שו"ע ורמ"א תקנה ב).

נסיעה
שאלה: אם חייל נוסע ברכב, אפשר לשבת בכיסא?
הרב אבינר: כן (וכן הובא בשם הגרי"ש אלישיב שמי שנוסע באוטובוס בט' באב מותר לו לשבת על מושב ואין הוא צריך לעמוד.  תורת היולדת מח הערה יז).

נעליים
שאלה: מותר לחייל לנעול נעלי עור?
הרב אבינר: כן בפעילות מבצעית.  ואחרי הפעילות יוריד (שו"ע תקנד יז.  תריד ג-ד).

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה