יום שלישי, 9 באוקטובר 2012

חשיבות הצבא- מפי הרב צבי יהודה (פרשת נשא)


פרשת נשא: יוצאי צבא בישראל
הרב שלמה אבינר מפי רבנו הרב צבי יהודה

במעבר הזה דרך המדבר, אנו נפגשים באופן טבעי במצבים של כיבוש, ומתוך-כך נפגשים במושג של צבא. מצות הצבאיות ביסודה היא המשך של יציאת מצרים. יש מקום להזכיר את הביטוי של ה"חפץ חיים" זצ"לשהיה יהודי כלל-ישראלי, אותו אמר לבחור אחד שנקרא לצבא הגויים: "יש לך הזדמנות להיות בצבא הפולני? אל תשתמט. המשיח יבוא עוד מעט, ותקום מדינהומדינה צריכה צבא. זאת עכשיו הזדמנות טובה לעשות תרגילים עבור הצבא שלנו". בפרשה של היום נפגשים במציאות הזאת של צבא במובנו המעשי-ממשי, במובנו הלאומי-מדיני-אסטרטגי.  מוצאים פה את הטרמינולוגיה הזאת: "מבן עשרים שנה ומעלה, כל יֹצא צבא בישראל". כשעוברים על כל חומש במדבר ומתבוננים בסדר המסעות האלוהיים שלנו, נפגשים בעובדה שאנו צבאיים-מיליטריסטיים. לכן יש מצעד של "כֹּחי ועֹצם ידי עשה לי את החיל הזה", כמובן מתוך זכירה שד' "הוא הנֹּתן לך כח לעשות חיל".

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה