יום שלישי, 9 באוקטובר 2012

מה לפרדוקס גלילאו ולאורות הקודש?הרב אבינר מנתח לאולפניאדה את הפרדוקס המתמטי

כיצד יתכן שכשמגלגלים על שלחן מטבע של 10 ₪ גלגול שלם (360%), גם ההיקף הפנימי (הקצר יותר) וגם ההיקף החיצוני (הארוך יותר) מגיעים לאותה נקודה? מסתבר שאת הפרדוקס החביב הזה שביטא גלילאו גליליי יכולים לנתח לא רק מתמטיקאים, או יותר נכון, אנשים שהם לא רק מתמטיקאים אלא גם רבנים, אחד מהם הוא הרב שלמה אבינר שניתח את הפרדוקס עבור האולפניאדה המתמטית העולמית של מכללה ירושלים, וזו לשונות:
"שלום לכל שוחרי המתמטיקה ולשוחרות המתמטיקה, כן הפרדוקס הזה הוא פרדוקס פשוט, ברור שהגלגל העליון הוא מהודק כאשר הוא מסתובב, והגלגל הפנימי גם מסתובב וגם נגרר ולכן הוא מכסה שטח יותר גדול מאשר ההיקף שלו.
זה באמת לא יפה מצד הגלגל הגדול שהוא גורר את הקטן וזו תופעה ידועה שגדולים גוררים קטנים, כמו שכותב הרב קוק בספרו אורות הקודש חלק א' עמוד צה': שלילת ההשפעה הזרה, כל מה שנכנס בנשמה אחת מהשפעת חברתה, אע"פ שמועיל לה הדבר מאיזה צד, שסוף כל סוף הוא מקנה לה איזה ידיעה, או איזה הרגשה טובה ומועילה לפעמים, הוא עם זה מזיק לה גם כן, במה שהוא מערב יסוד זר במהותה..."
כלומר, הגלגל הגדול, תודה רבה שאתה סוחב את הגלגל הקטן, אבל אתה גם גורר אותו ופוצע אותו, זה ממש לא יפה, "ואין העולם משתלם כ"א במעמד של שלילת ההשפעה הזרה. ולא ילמדו עוד איש את רעהו ואיש את אחיו לאמר דעו את ד', כי כולם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם" הגלגל הקטן הוא ילך בקצב שלו, הגלגל הגדול בקצב שלו וכולם ידעו את ד' מקטנם ועד גדולם, חזקו ואמצו במתמטיקה ובהיגיון".

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה