יום שבת, 24 בנובמבר 2012

כיצד לגרום שינוי בחינוך? - יסודות החינוך מס' 48


לוח חלק או לוח כתוב
הרב אבינר פורסם ב"ראש יהודי"

"
על כן [אומרת לו ברוריה], יתכן לבקש רחמים על אומללים כאלה, כעל כל החולים שאינם יכולים לעזור לעצמם עם כל חפצם להיעזר. והנה לדעת הסוברים, שנפש האדם היא רק הכנה לקנות נצחיות על ידי דעות טובות, מוּשכלות ומידות ומעשים טובים". מחלוקתם החינוכית נובעת ממחלוקת עמוקה יותר – מהי נפש האדם. האם נפש האדם הינה "לוּח חלק" או "לוּח כתוב"? ואם כן, מה כתוב בו? יש האומרים: הנפש היא לוח חלק – אין מאומה. אפשר לכתוב בה דברים טובים ומידות טובות, ועל-ידי זה האדם זוכה לחיי נצח. "והנה לדעת הסובריםשנפש האדם היא רק הכנה", היא בכוח, בפוטנציה, "לקנות נצחיות" – חיי נצח – "על ידי דעות טובות מושכלות ומידות ומעשים טובים". הוא כותב את זה על לוח נשמתו, וזה נשאר לנצח – זו דעת אריסטו. אם כן, לפי זה "אפשר להיות נפש נשחתת לגמרי מאין דרך לבקש רחמים על הטבתה". הכל כתוב לרע, אין פינה טובה. לפי השקפת אריסטו שנפש האדם היא לוח חלק, תלוי מה כתוב בה. לכן אין דרך לבקש רחמים על הטבתה, זולת בהיותו מעצמו משנה בחזקת היד בחירתו והרגלו על ידי כוח מידת הגבורה שבנפש האדם", היינו, עושה מהפכה בעצמו. אבל חוץ מנס כזה שיארע עמו – הוא אבוד, אליבא דאריסטו.
"אבל לפי הדעת הנכונה", זו דעתו של אפלטון, רבו של אריסטו. הנשמה נמצאת בגוף. המציאות הזאתהיא היוצרת את מציאות הבחירה החופשית שבאדם, אבל היא שיוצרת גם מציאות תמידית של מתחים ושינויים בשיווי המשקל. אמנם על ידה ניתן לטפס אך גם ניתן ליפול. נשמה בגוף זו מציאות מתנדנדת, על סף נפילה, וגם על סף קימה.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה