יום חמישי, 10 בינואר 2013

האם רבנים צריכים להתחשב בעיתונאים?


התורה לא נקבעת על פי עיתונאים
[מתוך העיתונות]

שאלה מה הרב סובר על התקפות עיתונאים דתיים וחילוניים על הלכות צניעות שפרסם לגבי ילדות?
הרב אבינר לא קראתי.  ברור שיש אנשים שעוד לא שומרים על הלכות צניעות, אבל נתאזר בסבלנות וזה יסתדר בעתיד.  אלו הלכות שכתובות בכל הספרים כבר אלפיים שנה.  זה לא מתייחס לילדה בת שלוש אלא למבוגרים, וילדים צריך לחנך, כלומר להרגיל לאט לאט בהדרגה ובסבלנות.

שאלה הם טוענים שהפירוט חולני?
הרב אבינר הפירוט אינו חולני, הפירוט הוא פירוט שנמצא כבר אלפיים שנה, וניתן למצוא אותו בכל ספרי ההלכה של רבותינו. מי שרואה בזה חולניות, איננו רואה אלא את מומי עצמו.

שאלה יש גם אנשים בציונות הדתית, שקשה להם תחום הצניעות?
הרב אבינר זו בעיה ידועה ולא חדשה.  יש הלכות שאנשים מקבלים, ויש הלכות שאנשים מקבלים בקושי.  הרמב"ם מזכיר זאת בסוף הלכות איסורי ביאה וכן בספר מסילת ישרים פרק יא בשם הגמרא (ב"ב קסה).  כאשר יש סתירה בין הנטיה הפנימית הנשמתית לטהרה ולצניעות, לבין נטיות שפלות של האדם, הפתרון אינו להסתיר ולהחביא את התורה, אלא לרומם את האדם.

שאלה אבל בעיתונות מלגלגים על דברים אלה?
הרב אבינר כלל גדול, התורה לא נקבעת על פי עיתונאים ועיתונים. העיתונאים לא חרטו על דגלם אחריות מוסרית ולאומית, הם חרטו על דגלם שערוריות שונות.  אבל גם בעיה זו אינה חדשה.  הרי השולחן ערוך נפתח במילים: "ולא יתבייש מפני בני אדם המלעיגים עליו".
בעית המלעיגים אינה חדשה, השולחן ערוך הכיר אותה וחז"ל כינו אותה 'ליצני הדור'. לא צריך להיות תלוי תקשורת. 
אבל עיתונאים מוציאים מזה כותרות.
גם תופעה זו אינה חדשה. אנשים שאינם ישרים, יכולים תמיד לקחת ציטוטים מקוטעים ולעשות מזה מה שהם רוצים. וכי התורה אומרת שצריך להיות משוגע כי יש פסוק "והיית משוגע" וצריך לקחת סמים כי כתוב "קח לך סמים".
אם מתוך מאות מאמרים, יש לפעמים אחד שגורם לסערה, זו הכללה לא בריאה.
אין להתרגש מעתונים, בסוף יעטפו בהם דגים והתורה תישאר לעד.  אין להתרגש מאנשים שאינם עסוקים בישובו של עולם, אלא בעין רעה.  אדרבה, כדברי הרמב"ם, באגרת ליוסף אבן גבר, הם נותנים שלא ברצונם פירסום לדברי תורה, ועצם העובדה שהם מדברים לא לענין הוא הוכחה שאין להם מה לומר לגופו של עניין.  על כל פנים לא הם קטבעי ההלכה בישראל.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה