יום חמישי, 14 בפברואר 2013

כיצד להתגבר על מחשבות לא טובות?


התגברות על מחשבות רעות
[עריכה: רותי סופר]

שאלה: האם אפשר להתגבר על מחשבות רעות, שליליות, מחשבות של שנאה, מחשבות של קנאה, מחשבות של תאוה, מחשבות של גאוה?
תשובה: בודאי! הרי ישנן מצוות בתחום המחשבה: לא תשנא, לא תתאוה, לא תחמוד, לא תטור, לא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. אם ריבונו של עולם ציווה – סימן שזה אפשרי! שכידוע, אין הקב"ה בא בטרוניא עם בריותיו. כלומר, מטיל עליהם מטלות בלתי אפשריות וכשנכשלים מענישם. סימן, שיש לו לאדם בחירה חופשית לגבי המעשים, לגבי הדיבורים וגם לגבי המחשבות. אבל כיצד?
מעשה בתלמיד שדפק אצל רבו בלילה, ורבו לא פתח. צעק: הרב! הרב! ורבו הציץ מבעד לחלון ולא פתח. טוב, אם הרב אינו רוצה לפתוח, אלך לי. בבוקר בא התלמיד לפני רבו: הרב, יש לי שאלה. אמר לו רבו: עוד בטרם שאלת כבר עניתי! שאל בני שאל. אמר התלמיד: הרב, יש לי מחשבות רעות העושקות אותי. השיבו רבו: מי שהוא בעל הבית, הוא נותן להיכנס למי שרוצה ואינו נותן להיכנס למי שאינו רוצה!
לכן, אדם הוא בעל בית על מחשבותיו. אלא אם כן הוא חולה נפש. אדם חולה נפש נמצא במצב פסיכו-פתולוגי חמור, יש בו מחשבות כפייתיות טורדניות שאינו יכול להיפטר מהן. אבל אדם בריא הוא שליט על מחשבותיו.
כיצד? זהו חשבון אישי. היו גדולי ישראל שהיו גוערים במחשבותיהם הרעות: לכו מכאן! כאילו אדם זר בא, וכמו שאומרים בעברית מדוברת: 'טוחן לו בשכל', בפנים. היו שהעבירו יד על מצחם, ו'מחקו' את המחשבות. רבי משה קורדוברו, הרמ"ק היה לומד בלילה, כותב פירוש על הזהר, וכשהיו באות מחשבות רעות, היה שורפן בשם המפורש. אנחנו איננו יכולים לעשות כן, אלא כל אחד ימצא לו דרכים כיצד להתעלם מהן או לגרשן.
והלא כבר אמרו חכמים (ב"ב קסו): שלושה דברים אין אדם ניצול מהם בכל יום, ואחד מהם – הרהורי עבירה? זה משהו אחר. הרהור הקופץ על האדם, האדם אנוס. השאלה – מה הוא עושה לאחר מכן! מגדל ומרחיב את ההרהור – או דוחה אותו. וכן להיפך, הרהורי תשובה בוקעים בכל רגע, השאלה אם אדם דוחה אותם או מרחיב ובונה. וכל אחד ימצא דרכו. והדרך הראשית היא, למלא את הראש במחשבות טובות. כמשל שאמרו: 'לא תחמוד' – אבל אני חומד? ובכן, תמלא ראשך בחמדה לדברים טובים, 'אלה חמדה לבי', ולא יוותר מקום למחשבות אחרות...

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה