יום שני, 12 במרץ 2012

האם מותר להתפלל בתחפושת בפורים- הרב הגאון שלמה אבינרתפילה בתחפושת בפורים
שאלה: האם מותר להתפלל בתחפושת בפורים?
תשובה: עיקר הדין הוא שיש להתפלל בסוג בגדים שבהם עומדים לפני מלך, לכן אין להתפלל כאשר לבוש בתחפושת בפורים. יש היתר אחד כמובא בשו"ת 'שבט הלוי' (י, יח) וז"ל: "אשר שאל, בענין אשר הרבה נוהגים בתחפושת בפורים החלפת בגדים כגון ליטאי עם שטראמל או להיפך אם מותר להתפלל בזה תפלת מנחה או מעריב, עפ"י המבואר או"ח ס' צא שצריך כדרך שעומד לפני אנשים חשובים. הנה לדעתי אין חיצונית המלבוש קובע אלא אופן עמדו לפני השי"ת בתפלה ע"ד המבואר ס' צח שיחשוב כאלו שכינה כנגדו, ועומד לפני מלך העולם ועוד ועוד, וכיון שמתפלל ע"פ הלכה והוא מכוסה כהלכה, ואינו עושה שום חוק אין נפ"מ באיזה בגד עומד", עכ"ל. וכתב ב'שערי ימי הפורים' מהרב שטזנר (עמ' נז), אמנם נראה שמותר להתפלל רק בסוג תחפושת שהזכיר שם כגון שמחליף בגדיו לשל חוג אחר, אך אם לובש תחפושת משונה מאוד, אין ראוי להתפלל כך.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה