יום שישי, 23 במרץ 2012

האדמו"ר מויז'ניץ- הרב חיים שלמה אבינר
האדמו"ר מויז'ניץ: האדמו"ר של כולנו
הרב חיים שלמה אבינר

נטמן גאון גדול בעם ישראל: האדמו"ר מויז'ניץ, הג"ר משה יהושע הגר. הוא לא היה רק האדמו"ר של ויז'ניץ. הוא היה האדמו"ר של כולנו. 99% ממסירות נפשו לא היה מיוחד לויז'ניץ ואפילו לא מיוחד לחסידות, אלא לכלל ישראל. הוא לא עשה הבדל בין חסיד ויז'ניץ לבין יהודי ירא שמים אחר.

נכון שסעודה שלישית אצלו היה דבר מלא התלהבות, אבל התלהבות היא לא דבר שהמציא הבעל שם טוב. התלהבות צריכה להיות נחלת כל עם ישראל. רבי יהודה הלוי כבר כתב בספר הכוזרי (ב, נ): אל תחשוב שהשמחה, הריקודים והשירה בשבת ובימים טובים הם פחות מאשר להתענות בימי צום. גם הרמב"ם בסוף הלכות סוכה ולולב (ח, טו) אומר: "תחת אשר לא עבדת את ד' אלהיך בשמחה ובטוב לבב": השמחה בעבודת ד' - היא בעצמה עבודת ד'. הבעל שם טוב לא חידש דבר שלא היה, אלא בא להזכיר דבר שנשכח. הוויכוח הוא מה צריכה להיות הטמפרטורה של ההתלהבות, אבל ההתלהבות של האדמו"ר מויז'ניץ וודאי הייתה מתאימה לכל עם ישראל.

מלבד זאת, האדמו"ר מויז'ניץ היה תלמיד חכם גדול, שקדן גדול ומתמיד גדול. במיוחד, הוא היה מעמיק ומומחה בקצות החושן. לא כל אחד יכול ללמוד את קצות החושן. הוא גם היה ראש מועצת גדולי התורה. זה כלל ישראלי, שהרי כולנו צריכים ללמוד תורה.

האדמו"ר גם הקים הרבה מוסדות חינוך: לילדים, לילדות, לנערים, לנערות, לתלמידי ישיבות ולתלמידי כוללים. גם זה כלל ישראלי, שהרי וודאי שכולנו צריכים ללמוד, ללמד, להפיץ. לכן זה מתאים לכולנו.

האדמו"ר גם מאוד הקפיד על שמירת העיניים. הוא הקים קווי אוטובוסים מהדרין. יש לשים לב ללשון: "מהדרין". לא שחייבים, אבל מהדרין. כשהאוטובוס ריק - אין בעיה. אבל כשהאוטובוס מלא וצפוף - באמת אין מקום לשים את העיניים. שמירת העיניים אינה חומרה, אלא דין גמור. לפי הרמב"ם היא דרבנן, ולפי רבינו יונה היא דאורייתא (עיין ב"ש אה"ע ס' כא). אבל, לכל הדעות, צריך לשמור על העיניים. האדמו"ר, באופן אישי, מאוד החמיר בזה,  לכן גם יזם את קווי המהדרין. לא כופים, לא מכריחים ולא מעליבים, אבל אי אפשר לומר שהוא לא מהדרין. דבר זה לא קשור רק לויז'ניץ, אלא זה כלל ישראלי.

האדמו"ר גם היה קשור לכל הזרמים בחסידות. מלבד בנו מלא מקומו, הג"ר ישראל הגר, ובן אחר, הג"ר מנחם מנדל הגר, יש לו גם בת אחת שהיא הרבנית של האדמו"ר מסקווירא, בת שניה שהיא הרבנית של האדמו"ר מבעלז, בת שלישית שהיא הרבנית של האדמו"ר מסטמאר, ובת רביעית שהיא הרבנית של ראש ישיבת ויז'ניץ.

בויז'ניץ לובשים גרביים לבנות בשבת וגם לולאה בכובע בצד ימין, אבל אי אפשר לומר שחסידות ויז'ניץ היא חסידות של גרביים לבנות בשבת ולולאה בכובע בצד ימין. זה מגוחך לומר את זה. אלא, חסידות ויז'ניץ היא חסידות של ריבוי התלהבות, ריבוי תורה וריבוי שמירת הצניעות.

לכן, האדמו"ר מויז'ניץ הוא האדמו"ר של כולנו, וכולנו צריכים ללמוד ממנו. ומעל זה, צריך מסירות נפש לשיבת ציון, בניין הארץ ותחיית האומה בארצה.

תהא נשמת האדמו"ר זצ"ל צרורה בצרור החיים עם כל הצדיקים.


הרב חיים שלמה אבינר

  

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה