יום רביעי, 11 באפריל 2012

הרב אבינר שו"ת מס' 111- הרב אבינר

קול פנימי
ש: האם לפעמים שיש קול פנימי שאומר דברים ממש לא לעניין סתם כדי לשגע אותי?
הרב אבינר: כן.  זה ניסיון.

אשה ותפילין
ש: האם מותר לאשה להניח תפילין בפרטיות כשאף אחד לא רואה אם היא מאוד רוצה?
הרב אבינר: זו הנהגה רק ליחידי יחידות.

ברכת הבית
ש: מי כתב ברכת הבית?  יש עניין לתלות אותה?
הרב אבינר: גוי אחד.  אין עניין לתלות.

טלפון בטרמפ
ש: האם אני יכול לענות תשובה קצרה בטלפון אם אני טרמפיסט?
הרב אבינר: אם הנהג מרשה לך, כלומר מרשה באמת ולא בגלל אי נעימות.

מפקד בתנועת נוער
ש: האם מותר להשתתף במפקד תנועת נוער כשהבנים עומדים מול הבנות?
הרב אבינר: בעיה.  לכן, לשאול רב הסניף.

עישון
ש: האם עישון הוא באמת כל כך חמור מבחינה הלכתית?  למה?
הרב אבינר: מאוד חמור.  עשרת אלפים הרוגים בשנה, כאשר שישית מתים בגלל העישון של אחרים.  ומאות אלפי חולים.

שינוי מזל
ש: כיצד אדם יכול לשנות מזלו?
הרב אבינר: תשובה תפילה וצדקה.

נסיעה לאומן
ש: האם כדאי לנסוע לאומן על מנת להתפלל על זיווג?
הרב אבינר: לנסוע למערת המכפלה או לקבר רחל.  אבותינו הם יותר גדולים.

קמחא דפסחא
ש: האם מותר לתת עבור קמחא דפסחא שגובים לצורך העניים לקראת חג הפסח ממעשר כספים?
הרב אבינר: כן.  דין רגיל של צדקה (וכן פסק הגרש"ז אוירבך שמותר, כיון שבזמננו אין סדר גביה קבוע וגם אין סכום קבוע שצריך לתת, לא נחשב כחוב גמור, ולכן מותר לפרעו ממעשר כספים.  הליכות שלמה פסח ב ב – רשם מ"צ)

גיוס תלמידי ישיבות
ש: האם מה שתלמידי ישיבות חייבים להתגייס לצבא, גם נאמר על תלמידי חכמים חשובים?
הרב אבינר: כן.  למשל משה רבנו ויהושע בן נון (שו"ת שאילת שלמה א שסח – רשם מ"צ).

שולחן לבשר וחלב
ש: האם מותר להשתמש בלי מפה באותו שולחן לבשרי וחלבי, כמובן בצלחות?
הרב אבינר: כן.  בתנאי שמנקים היטב.  כדי שיהיה אסור, צריך שתוך 24 שעות, יניחו כלי ראשון גולש על השולחן חלבי ובשרי באותו מקום שזה נדיר מאוד (עי' שו"ע יו"ד פח – רשם מ"צ).

חילול שבת על חתול
ש: האם מותר לכבאי לחלל שבת כדי להוריד חתול מעץ?
הרב אבינר: לא.

מהירות מופרזת
ש: מותר לנסוע מעל המהירות המותרת כדי להגיע לפני שבת?
הרב אבינר: לא.  לרדת לפני כן.

שם המפורש
ש: האם אפשר לתת לרחוב שם הכולל את השם המפורש?
הרב אבינר: אם הוא ככתיבתו, אסור, כי זה יגרום לביזוי.  חז"ל בטלו אזכרת שם ד' בשטרות.  ראש השנה יח ב.

אזעקה בתפלה
ש: מה אני עושה אם יש אזעקה ואני באמצע שמונה עשרה?
הרב אבינר: רוץ למקום מבטחים בלי לדבר והמשיך שם.  הליכה כזו אינה הפסקה (מ"ב קד ב.  פסקי תשובות שם – רשם מ"צ).

מציאת אבידות
ש: מה המקור לסגולה "אמר רבי בנימין" למציאת אבדות?
הרב אבינר: אין (עי' ספר טעמי המנהגים תקסד בהערה – רשם מ"צ).

פסח - חלק ב
ניר אלומיניום לפסח
ש: האם בניר אלומיניום יש חשש חמץ?
הרב אבינר: לא.  אבל כל השנה, יש חוששים שהוא מרוח בשומן לא כשר, שמשתמשים בו בתהליך הייצור, כיפוף וליטוש.  אבל הוא נפסל בשלב החימום וגם ספק אם הוא מן החי.  לכן רבים מקילים.

קטניות בפסח
ש: האם מותר לי לאכול מזון בלי קטניות שבושל במטבח בו מבשלים קטניות?
הרב אבינר: כן.  כי יש ביטול ברוב.

כשרות לפסח
ש: האם מוצר עם הכשר לפסח מלפני שנה ונשאר במקום בלי חמץ הוא כשר השנה?
הרב אבינר: ודאי.

קמח חמץ
ש: האם קמח הוא חמץ?
הרב אבינר: לא חמץ גמור.  הוא לא עובר שריה בשעת טחינה רק הרטטבה מועטת.  לכלול במכירה.

כיריים חשמליות
ש: כיצד מכשירים לפסח כיריים חשמליות אשר השטח העליון הוא זכוכית?
הרב אבינר: לספרדים, לא צריך הכשר, כי זכוכית אינה בולעת.  לאשכנזים, להדליק בחום המירבי שעה, כי סוף סוף נדיר שנשפך שם מזון, ועל אף שאשכנזים מחמירים על פי מעוט שמושו, בכל זאת בשעת הדחק אפשר לסמוך על רוב השמוש, וכמו כן כבר אינו בן יומו.

מברשת שיניים לפסח
ש: האם צריך לקנות מברשת שיניים שרשום עליה שהיא כשרה לפסח?
הרב אבינר: אין צורך.

חלב סויה
ש: מותר לאשכנזים לשתות חלב סויה בפסח?
הרב אבינר: כן.  כי לא היה קיים אז, וגם נוצר בלי מגע מים.

מינוי על קרבן פסח
ש: מדוע לא להמנות על קרבן פסח, הרי זה ביטוי לצפיית הישועה?
הרב אבינר: יש דין לחכות לביאת המשיח כל יום.  עירובין מג א.  אך אין דין לחכות לבנין בית המקדש פתאום מחר.  ובכל הדורות גדולי ישראל לא נמנו על קרבן פסח.

תרופה בצורת נר
ש: האם תרופה בצורת נר צריכה הכשר לפסח?
הרב אבינר: לא.  אין זה מזון.  והוא נפסל לאכילת בהמה.

כשרות הגז
ש: האם הגז בסודה צריך הכשר לפסח?
הרב אבינר: לא.  כי מקורו מתסיסת סלק.  גם אינו חייב בהפרשת תרומות ומעשרות כי אינו מזון אלא גז בעלמא.

שכח מכירת חמץ
ש: שכחתי מכירת חמץ.  מה לעשות?
הרב אבינר: אולי הרב שלך עושה עבור כל מי ששכח, כך אני הדל עושה.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה