יום שישי, 12 באוקטובר 2012

הלכות בין המצרים לחייל- א


הלכות בין המצרים לחייל – חלק א
[לעולם יש לשאול את הרב הצבאי או קו הרבנות הראשית לחייל 057-8175767]

צום י"ז בתמוז
שאלה: האם חייל חייב לצום?
הרב אבינר: כן.  אם אין זה פוגע בפעילות הצבאית או בעירנות או אין סכנת התייבשות.  אם צריך, כדאי לקום מוקדם ולאכול ולשתות לפני עלות השחר (משיב מלחמה ב קמ).
שאלה: האם מותר לו לקום מוקדם בבוקר ולאכול או לשתות?
הרב אבינר: לפני עלות השחר ויתנה על כך מראש לפני שילך לישון.  ואשכנזים מקילים בשתיה גם אם לא התנה (שו"ע תקסד א.  מ"ב ג.  שעה"צ ג).
שאלה: האם חולה צריך לצום?
הרב אבינר: לא.  ויאכל רגיל ולא לשיעורים.  אבל רק מה שנצרך ולא לתענוג (הצבא כהלכה יז ג-ד).
שאלה: האם מותר להתרחץ?
הרב אבינר: אפשר להקל (ב"י או"ח תקנ).
שאלה: מותר לצחצח שיניים?
הרב אבינר: אפשר להקל.  גם עם משחה או נוזל שיניים (שו"ת מנחת יצחק ד קט.  ילקוט יוסף מועדים תקלד).
שאלה: מי שהפסיק את הצום בגלל סיבה מבצעית, האם בסיום הפעילות, חייב לחזור?
הרב אבינר: כן, כי כל רגע הוא מצוה לחוד, כמובן אם אין סכנת התייבשות עתה (שו"ע תקסח.  מ"ב תקמט ג).
שאלה: האם מותר לערוך מסיבה עם או בלי שירים ביום צום?
הרב אבינר: לא.  זה יום רציני של תשובה ולא יום בידור.
שאלה: ומה בליל תענית?
הרב אבינר: יש לו דין שלשת השבועות, כי הן מתחילות בלילה (שו"ת ציץ אליעזר י כו.  וכן הגרי"ד סולוביצ'יק בנפש הרב קצו.  דלא כשו"ת אגרות משה או"ח ח"א קסח.  ח"ד קיב ב).
שאלה: מה דין מי ששכח שזה יום צום ואכל, האם הפסיד וימשיך לאכול?
הרב אבינר: לא.  אלא ימשיך את הצום.  כל רגע יש לו ערך (שו"ע תקסח א).
שאלה: האם צריך להשלים יום אחר?
הרב אבינר: זה דין בצום שאדם קיבל על עצמו ולא בצום של כלל ישראל (מ"ב שם ח).
שאלה: מה דין מי ששכח שזה יום צום, בירך על מאכל ונזכר שזה יום צום, האם יאכל טיפה כדי שלא תהיה ברכה לבטלה?
הרב אבינר: לא יאכל.  וזה לא ממש ברכה לבטלה (הגהות מהרש"ם תקסח.  פירושו של הרב על קצשו"ע ו ה).
שאלה: האם עדיף שחולה ילך לבית הכנסת ואז יצטרך לאכול או ישכב ולא ילך ואז יוכל לצום?
הרב אבינר: ישכב ויצום.  הצום יותר חשוב.
שאלה: האם מי שלא מרגיש טוב, יכול לקחת תרופה משככת כאבים?
הרב אבינר: כן.  אין זה מזון.  יבלע עם רוק ולא עם מים.  ואם אי אפשר, אז עם מי מלח או מים עם תמצית תה מרוכזת שהם מרים (עי' פניני הלכה בין המצרים 22).אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה