יום שישי, 12 באוקטובר 2012

קיצור הלכות בין המצרים לחייל- ב


הלכות בין המצרים לחייל – חלק ב
[לעולם יש לשאול את הרב הצבאי או קו הרבנות הראשית לחייל 057-8175767]

בין המצרים עד א' אב
שאלה: מותר לשמוע מוזיקה?
הרב אבינר: לא.  גם מוקלטת (שו"ע או"ח תקס.  שו"ת אגרות משה או"ח א קסו.  שו"ת יחוה דעת ג ל. ו לד).  אבל מותר לשמוע תכנית שיש קטעי קישור מוזיקליים, מדין הנאה שבאה לו לאדם בל כרחו (פסחים כה).  וכן מותר לשמוע מוזיקה בטכס צבאי ולא חייב לצאת.  וכן בתרגילי סדר.
שאלה: מי שנמצא במקום בו משמיעים מוזיקה, האם חייב לצאת?
הרב אבינר: לא.  בין שזה טכס, בין שחיילים משמיעים בחדר, כי זו הנאה שבאה לו לאדם בל כרחו (שם).
שאלה: האם מותר לשיר בלי לנגן?
הרב אבינר: כן (שו"ת אגרות משה יו"ד ב קלז.  שו"ת יחוה דעת ו לד).
שאלה: מותר לברך שהחיינו?
הרב אבינר: ראוי להחמיר אלא אם כן יש צורך.  ובשבת מותר (שו"ע או"ח תקנא יז).
שאלה: מותר לקבל מדים חדשים?
הרב אבינר: כן.
שאלה: מותר להסתפר ולהתגלח?
הרב אבינר: אשכנזים אסורים, ספרדים רק בשבוע שחל בו ט' באב.  וספרדים רבים מצפון אפריקה גם נוהגים איסור מי"ז בתמוז (שו"ע ורמ"א תקנא ג-ד).
שאלה: האם מותר להתגלח לקראת טכס, כדי שיהיה מכובד?
הרב אבינר: לא להתגלח, זה מה שמכובד.  אבל בחוץ לארץ, אפשר (שו"ת אגרת משה ד קב.  ה כד ט).
שאלה: האם מותר לארגן מסיבה שמחה, הרקדה ומופע בידור?
הרב אבינר: לא.  אך מופע רציני מותר.
שאלה: פעילות ספורטיביות מותרת?
הרב אבינר: כן.
שאלה: טיול מותר?
הרב אבינר: כן.  בודאי טיול לימודי.  וכן נופש (שו"ת עשה לך רב ב לה.  שו"ת שאילת שלמה א רז).

חודש אב
שאלה: ממתי אסור לאכול בשר?
הרב אבינר: אשכנזים מא' באב, ספרדים מב' באב (מ"ב תקנא נח.  כה"ח קכה).
שאלה: מה דין חייל שמבצע פעילות מפרכת וזקוק לבשר?
הרב אבינר: מותר (קשרי מלחמה ג נו).
שאלה: ממתי אסור ללבוש בגדים נקיים?
הרב אבינר: אשכנזים מא' באב, ספרדים משבוע שחל בו ט' באב (שם).
שאלה: כיצד ישיג אדם בגדים נקיים באותם הימים?
הרב אבינר: ילבש אותם לפני זמן איסורם כחצי שעה.  או ילכלך אותם קצת (מבפנים) על ידי שפשוף בדבר מלוכלך.  וכן מי שמקבל מדים חדשים (כחיצים ביד גיבור ב 84).
שאלה: ממתי אסור להתרחץ?
הרב אבינר: אשכנזים מא' באב, ספרדים משבוע שחל בו ט' באב (שם).
שאלה: מה יעשה אדם שסובל כשלא מתרחץ?
הרב אבינר: רק רחיצה של תענוג אסורה, אבל אם סובל, רחיצה של סילוק צער מותרת, ויתקלח מהר ופושר ועם סבון (שו"ת אגרות משה אה"ע ד פד).
שאלה: האם מותר ללכת לבריכת שחיה או לים?
הרב אבינר: הרב אבינר: אשכנזים לא.  ספרדים רק משבוע שחל בו ט' באב (רמ"א תקנא טז.  שו"ת יחוה דעת א לח).
שאלה: מותר לכבס?
הרב אבינר: אשכנזים אסורים מראש חודש אב וספרדים בשבוע שחל בו ט' באב (שו"ע תקנא ג.  מ"ב כט).
שאלה: מה יעשה מי שנגמרו לו כל הבגדים הנקיים?
הרב אבינר: מותר לכבס, ולפני שילבש ילכלך קצת כמו מי שלובש בגד מכובס בלית ברירה (מקראי קודש פ"ג הערה יז בשם הגר"מ אליהו).

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה